Vuosikokouskutsu

Herättäjä-Yhdistys ry:n vuoden 2020 vuosikokous pidetään lauantaina 12.9.2020 klo 14.00 Tampereen Kalevan kirkossa. Jäsenyyden tarkistus alkaa klo 13.00.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Vuosikokouksen esityslista:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan tilintarkastaja
10. valitaan seuraavan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta
11. kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen ohjelma Kalevan kirkossa:

lauantaina 12.9.
16.00 seurat, puhujina kirkkoherra Ulla Ruusukallio, Ylöjärvi, tietokirjailija Olli Löytty, Tampere, lastenpsykiatrian dosentti Mirjami Mäntymaa, Lapua ja toiminnanjohtaja Simo Juntunen, Tuusula.
18.00 RiNKi-yhtyeen konsertti

sunnuntaina 13.9.
10.00 messu, saarna Tapani Rantala, liturgi Salla Häkkinen, kanttori Petra Perttula
kirkkokahvit
messun jälkeen noin klo 12 veisuut, veisuuttajana Katariina Airas

Kalevan kirkolla on la klo 13-20 ja su klo 11-14 kahvio, jossa saa makeaa ja suolaista kahvileipää.