Vuosikokouskutsu

Kokouskutsu

Herättäjä-Yhdistys ry:n vuoden 2018 vuosikokous pidetään perjantaina 6.7.2018 klo 15.30 Kalevan kirkossa. Jäsenyyden tarkistus alkaa klo 14.30. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Vuosikokouksen esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan tilintarkastaja
10. valitaan seuraavan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta
11. merkitään tiedoksi hallituksen selvitys Herättäjä-Yhdistyksen roolista säätiöiden taustayh-teisönä
12. kokouksen päättäminen

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus