Kolehtitilitykset

Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastojen viitteelliset tilitykset tilitysohjeen mukaisesti:

POP Pankki FI16 4747 1020 0149 63

Keräyslupa: RA/2018/1100, keräysaika: 1.1.2019 – 31.12.2023.