Herännäisyys

Mitä herännäisyys on?

Herännäisyys eli körttiläisyys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäinen herätysliike. Se puolustaa arkaa ja ikävöivää uskoa, jossa Kristuksen ja ihmisen väliin ei aseteta mitään. Armo kuuluu kaikille.

Herännäisyydessä korostuvat kristillinen elämä ja keskusteleva ilmapiiri. Siionin virsien veisaaminen yhdessä on körttiläisen hartaudenharjoituksen ydin. Näitä usein rukouksen muotoon kirjoitettuja virsiä keräännytään veisaamaan seuroihin joko seurakunnan tiloihin, kotiin tai kuten korona-aikana: verkkoseuroihin.

Seuroissa vuorottelevat veisuu ja lyhyet puheet, jotka nousevat Sanasta ja puhujan elämänkokemuksesta. Puheen voi pitää kuka tahansa, ja sen sävy on rinnalla kulkijan.

Miltä körttiläisyys näyttää kolmen itseään körttiläiseksi kutsuvan silmin? Siitä kertoo seuraava video. Se avautuu YouTubessa, kun klikkaat kuvaa.


 

Herännäisyyden korostukset

Herännäisyydessä korostetaan Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta. Toiselta ihmiseltä ei kysellä hänen parannuksestaan tai uskonratkaisustaan. Usko ja elämä ovat Jumalan kädessä. Hän antaa ajallaan, mitä kaipaava ihminen tarvitsee. Tällainen odottava ja ikävöivä usko merkitsee Paavo Ruotsalaisen (1777-1852) hengellisen perinnön hengessä luottamista Jumalan aikatauluun.

Ihmisellä on taipumus hengelliseen ylpeyteen, jota körttiläiset kutsuvat omavoimaisuudeksi. Se on luottamista omaan uskoon ja uskon tekoihin. Kilvoitteleminen on sitä, että ihminen pyrkii luopumaan yrittämisestä ja rauhoittumaan jaksaakseen luottaa Jumalan armoon, ei omiin voimiin.

Parannuksen tekeminen on lähimmäisen hädän kyselemistä, pyrkimystä oikeudenmukaisemman ja armollisemman maailman rakentamiseen. Parannuksessa "onnistuminen" ei ole pelastuksen ehto tai merkki, sillä kukaan meistä ei täytä onnistuneen mittaa. Tämän vuoksi ajatus kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta korostuu herännäisyydessä.


Artikkeleita herännäisyydestä

 

Lue lisää myös täältä.


Herättäjä-Yhdistys

Herättäjä-Yhdistys on herännäisyyden palvelujärjestö. Sen perustehtävänä on Siionin virsillä ja seuroilla rohkaista ja tukea ihmisiä elämään kristittyinä. Yhdistys toimii yhteistyössä kotien, kirkon ja järjestöjen kanssa. Ympäri maata järjestetään jatkuvasti paljon seuroja ja Herättäjän kirkkopyhiä. Kirkkopyhässä pidetään jumalanpalvelus, jossa saarnaa körttihenkinen puhuja, sekä seurat.

Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastot suunnittelevat seurat ja kirkkopyhät alueellen itsenäisesti. Ne koostuvat vapaaehtoisista ihmisistä, joille herännäisyys on rakas. Seuroja pidetään myös kotona suunnitellusti tai spontaanisti. Koronapandemian myötä seuratoiminta on laajentunut verkkoon.

Aluetyötä koordinoivat aluesihteerit, jotka auttavat järjestämään seuroja, kirkkopyhiä ja muuta toimintaa. Herättäjä-Yhdistyksellä on myös nuoriso- ja opiskelijatoimintaa, kuten Heränneiden ylioppilaskodit, Herännäisnuorten kuoro ja omat rippikoululeirit.

Joka kesä vietetään herättäjäjuhlia, körttiläisten valtakunnallista kesätapahtumaa. Herättäjäjuhlille kokoontuu vuosittain n. 30 000 kävijää.


Haluatko tietää lisää?