Nimikkosopimukset

Nimikkolähetit | Nimikkokohteet

Herättäjä-Yhdistys tekee lähetystyötä yhteistyössä Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa ja on sen suurin jäsenjärjestö. Yhteistyökumppanimme on myös Suomen Pipliaseura. Vuosittainen avustussumma kootaan seurakolehdeilla, lahjoituksilla, myyjäisillä, lähetyslounailla ja lähetyspiireillä. Vapaaehtoiset seuraliikkeen vastuunkantajat tekevät mittavaa talkootyötä.

Lähetysinnostus heränneen kansan parissa virisi jo varhain. 1840-luvulla herännäispappien ovien pielissä olleet lähetyslippaat, joilla kerättiin varoja pakanalähetykselle, ovat edelleen symbolina lähetystuelle. Ensimmäiset heränneen kansan nimikkolähetit Heikki Saari, Kalle Himanen ja Maria Ala-Nikula toimivat Ambomaalla jo 1900-luvun alkupuolella.

Alla tietoa heränneen kansan lähetysrahaston nykyisistä

 

Jos haluat tukea työtämme, voit antaa lahjasi kansainväliselle työllemme kertalahjoituksena verkkopankin kautta tai MobilePayllä numeroon 55385.

Rahankeräyslupa: RA/2018/1100
Keräysaika: 1.1.2019 – 31.12.2023


 

Nimikkolähetit

 

Ruusa Gawaza

Tamperelainen ympäristösuunnittelija Ruusa Gawaza toimii globaalin ilmastokestävyyden asiantuntijana itäisessä ja eteläisessä Afrikassa.

"Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät nyt jo selvästi: Sään ääri-ilmiöt uhkaavat ihmisten elinkeinoja, ruokaturvaa ja jopa henkiä. He, jotka ovat kaikkein vähiten vastuussa ilmastonmuutoksesta, kärsivät sen seurauksista eniten ja siksi meillä on vastuu toimia, ohjata varoja ja tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaikilla työalueillamme.

Työssäni tuen kumppaneitamme ilmastokestävyyden edistämiseksi koko maailmassa. Työ sisältää mm. koulutusta, vaikuttamistyötä ja tuloksien seurantaan.

Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat kulkea kauas, kulje yhdessä muiden kanssa."

Ruusan viimeisimmät kirjeet:


Riikka Halme-Berneking

Riikka Halme-Berneking on filosofian tohtori ja toimii Yhtyneitten Raamattuseurojen raamatun-käännöskonsulttina. Angolan Pipliaseurassa on meneillään seitsemän raamatun-käännöstä paikallisille kielille: nkumbin, songon, mbangalan ja nyanekan kielille ei ole ollut aiemmin Raamattua; umbundun, kikongon ja lucazin kielille lähetystyöntekijät ovat kääntäneet Raamatun vuosikymmeniä sitten, ja nyt näille kielille tehdään uudet käännökset.

Lue lisää Riikan työstä tästä.

Riikan viimeisimmät kirjeet:


Jukka Helle

Kuopiolainen teologian tohtori Jukka Helle toimii Hongkongin teologisen seminaarin opettajana.

Hongkongin seminaari on Aasian suurin luterilainen seminaari, jossa on useita satoja opiskelijoita kiinalaisesta maailmasta sekä muualta Aasiasta (esim. Thaimaa, Myanmar, Kambodzha).

Koulutus vahvistaa aasialaisten kirkkojen teologista osaamista, samalla aasialainen teologia pääsee paremmin osalliseksi laajempaa kansainvälistä keskustelua.

"Minua innostaa päästä työskentelemään (ja oppimaan!) lisää aasialaisen teologian parissa eri puolilta maailmaa tulevien kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa."

Jukan viimeisimmät kirjeet:

 


Päivi ja Sakari Löytty

Tällä työkaudella Eteläisessä Afrikassa Päivi Löytty keskittyy toimintamallien kehittämiseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja tiedon jakamiseen ja vaikuttamistyöhön. Sakari Löytty työskentelee liturgisen musiikin ja jumalanpalveluselämän kehittämisessä sekä Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen itsenäisyyden vahvistamisessa omavaraisuutta kehittämällä.

Lue lisää Päivin ja Sakarin työstä tästä.

Päivin ja Sakarin viimeisimmät kirjeet:


Piia ja Tero Ruotsala

Pia Ruotsala toimii perhetyön, perheneuvonnan ja psykososiaalisen työn neuvonantajana Kambodzhan luterilaisen kirkon työyhteydessä sekä 20% Lähetysseuran psykososiaalisen työn hankkeissa globaalisti.

Tero Ruotsala toimii kirkollisen työn neuvonantajana Kambodzhan luterilaisen kirkon työyhteydessä.

Lue lisää Piian ja Teron työstä tästä.

Piian ja Teron uusimmat kirjeet:

 


Nimikkokohteet

 

Naisten lukutaidon kehittäminen Afrikassa (Suomen Pipliaseura).

Suomen Pipliaseuran kanssa Herättäjä-Yhdistys teki vuoden 2017 alusta uuden sopimuksen yhteistyöstä Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeessa. Hankkeen toiminta-alueena ovat Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania, joissa on yhteensä 45 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä, heistä 2/3 naisia.


Israelin vähemmistönuorten oikeuksien vahvistaminen (SLS)

Israel on juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon kohtaamispaikka. Haasteita maassa aiheuttaa jo vuosikymmeniä jatkunut konflikti Israelin ja Palestiinan välillä.

Lähetysseura tekee Israelissa työtä lasten oikeuksien toteutumiseksi ja rauhan edellytysten vahvistamiseksi. Kristillisen SAT-7-satelliittikanavan kautta miljoonia Lähi-idän pakolaisleirien lapsia autetaan käymään koulua.

Lue lisää tästä.


Palestiinan nuorten hengellisen elämän vahvistaminen (SLS)

Poliittisen tilanteen, kasvavan väkivaltaisen ääriliikehdinnän ja muiden ongelmien takia etenkin monet nuoret harkitsevat muuttoa Palestiinasta. Alueella, jossa aiemmin oli kookas kristitty yhteisö, on nykyään jäljellä enää pieni vähemmistö. Kirkko toimii pienestä koostaan huolimatta eri yhteiskunnallisissa verkostoissa aktiivisesti ja vahvistaa edellytyksiä rauhalle ja sovinnolle.

Tuemme Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaista kirkkoa, jotta kristillinen todistus Lähi-idässä säilyy. Vahvistamme hengellistä elämää erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.

Lue lisää tästä.

Kummikirje syksy 2022


Zimbabwen kirkkojen neuvoston rauhantyö (SLS).

Zimbabwea 37 vuotta hallinneen presidentti Mugaben itsevaltaisen hallinnon alla maan talous romahti, työttömyys nousi huippulukemiin ja ihmisten osallistumisvapautta ja muita oikeuksia rajoitettiin. Presidentin erottua vuoden 2017 lopulla maan poliittinen tilanne muuttui radikaalisti.

Kirkkojen neuvosto on keskeisessä roolissa kansalaisyhteiskunnan mukaan tuomisessa vuoropuheluun Mugaben ajan jälkeen. Kirkot haluavat vaikuttaa yhdessä muiden kansalais-yhteiskunnan toimijoiden kanssa siihen, että Zimbabwe kulkee kohti demokratiaa ja sovintoa.

Tuemme Zimbabwen kirkkojen neuvoston rauhantyötä maan poliittisessa murrosvaiheessa, jotta oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi toteutuisivat kaikille zimbabwelaisille.

Lue lisää Zimbabwen rauhantyöstä tästä.


Vammaisten lasten ja nuorten tulevaisuutta rakentamassa Kambodžassa (SLS)

  • Epic Arts tarjoaa koulutusta vammaisille lapsille ja nuorille heidän ikänsä, kykyjensä ja tarpeidensa mukaan.
  • Järjestetään koulutusta opettajille ja tuetaan kouluja muuttamaan kouluympäristö sopivaksi liikuntarajoitteisille lapsille.
  • Tuetaan vammaisten lasten perheitä muun muassa vertaisryhmän tapaamisten, erilaisten koulutusten (mm. vammaisten oikeuksista) ja sosiaalityön tiimin tarjoamien palveluiden kautta.
  • Järjestetään yhteisötapahtumia sekä radio- ja verkkokampanjoita.
  • Järjestetään erilaisia hyödyllisiä koulutuksia vammaisille nuorille, esimerkiksi tietotekniikka, liiketalous, lukutaito ja kädentaidot.
  • Tehdään yhteistyötä kansainvälisen kansalaisjärjestön Light For The World kanssa työnohjauksen mallin kehittämiseksi. 
  • syystervehdys 2022

Senegalin kirkon koulutyö (SLS).

Tilastojen mukaan Senegalissa keskimäärin 80 % lapsista aloittaa koulun. Kuitenkin vain hieman yli puolet lapsista saa alakoulun suoritetuksi. Tyttöjä tarvitaan kotitöissä eikä heidän koulunkäyntiään pidetä yhtä tärkeänä kuin poikien. Poikia puolestaan tarvitaan karjaa paimentamaan tai heidät lähetetään uskonnollisiin koraanikouluihin. Yli 10-vuotiaista vain 45 % on lukutaitoisia.

Kouluttautuminen on tehokas keino taistella köyhyyttä vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset tulevat usein köyhistä perheistä, ovat vammaisia tai orpoja taikka taustalla on muita sosiaalisia ongelmia.

Lue lisää tästä.

Syystervehdys 2022
Kummikirje 2022

Fayelin koulun oppilaita, kuva E. Pöykkö.


Kirkko Senegalin Fatickiin

Uutena nimikkokohteena Herättäjä-Yhdistys alkaa yhdessä Porvoon hiippakunnan kanssa tukea Senegalin Fatickin kirkon rakentamista.  Lounais-Senegaliin rakennettavasta kirkosta tulee luterilaisen kirkon pääkirkko. 

Vuoden 2021 alussa rakennus on saavuttanut harjakorkeuden. Syksyllä raivonneen myrskyn tuhot kirkon päädyssä on jo saatu korjatuksi.

Lue Jaakko Löytyn terveisiä vierailulta Fatickista!