Turina

Turina on vuodesta 1939 ilmestynyt heränneiden ylioppilaskotien lehti. Sitä toimittavat heränneiden ylioppilaskotien eli körttikotien asukkaat. Nykyisin ylioppilaskodit toimivat Helsingissä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Päätoimittaja: Katariina Airas, katariina.airas@h-y.fi

Toimitussihteeri: Emmi Mattsson

Toimitus: heränneiden ylioppilaskotien asukkaat

Toimituksen osoite: Ratakatu 1 a A 3, 00120 Helsinki