Hallitus

Vuosikokous on Herättäjä-Yhdistyksen ylin päättävä elin. Se kokoontuu vuosittain herättäjäjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa Herättäjä-Yhdistyksen tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen.

Vuosikokouksessa äänioikeus on kaikilla jäsenmaksunsa kyseisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä maksaneilla, 15 vuotta täyttäneillä henkilöjäsenillä sekä yhteisöjäsenillä.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista vuosittain on kolme erovuorossa.

Hallitukseen 2018-2019 kuuluvat:
Helena Ahonen, Paltamo
Kristiina Elenius, Helsinki, varapuheenjohtaja
Sanna Jukkola, Nivala
Minna Kettunen, Lapinlahti
Elias Kvist, Kuopio
Pentti Lemettinen, Lapua
Mauno Nivala, Lahti
Tapani Rantala, Turku, puheenjohtaja
Outi Uusimäki, Oulu

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä on toiminnanjohtaja Simo Juntunen