Opiskelijat

Herättäjä-Yhdistys tekee opiskelijatyötä suurimmissa opiskelijakaupungeissa. Opiskelijatyön kantavina voimina ovat opiskelijatyön yhteyshenkilöt, jotka tiedottavat alueen opiskelijaseuroista, järjestävät körttiopiskelijoiden kirkkopyhiä ja muita tapahtumia yhdessä seurakunnan oppilaitos- ja korkeakoulutyöntekijöiden ja Herättäjä-Yhdistyksen opiskelijasihteerin ja muiden työntekijöiden kanssa. Kuorotoimintaa nuorille on Helsingissä ja Oulussa.

Helsingissä, Kuopiossa ja Joensuussa opiskelijatyön keskuksina toimivat Heränneiden ylioppilaskodit. Heränneiden ylioppilaskotien asukkaat ovat erilaisista taustoista tulevia monien eri alojen opiskelijoita, joita herännäisyys tavalla tai toisella yhdistää.

Herännäisyydessä on jo hyvin varhaisessa vaiheessa ymmärretty nuorisotyön tärkeys. Ensimmäiset nuorisotyötä koskevat hankkeet käynnistyivät jo 1800-luvun lopulla ja alkoivat sittemmin toteutua herännäisopistojen muodossa. Nykyisin opistot ovat osa Suomen koulutusjärjestelmää ja tarjoavat mahdollisuuden peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin. Ammatteihin suuntautuvan opetuksen lisäksi opistot antavat yleissivistävää opetusta.