Nuoret

Herättäjän nuorisotyö toimii nimellä Nuori Yty - tästä pääset nuorisotyön omille sivuille.

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö on osa evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyötä. Rohkaisemme nuoria kasvamaan ja elämään kristittyinä, osana yhteiskuntaa sekä yhteydessä omaan kotiseurakuntaansa. Haluamme osaltamme muistuttaa siitä, että elämme täällä toisia ihmisiä varten.

Toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan: keneltäkään ei tulla kyselemään oman uskon määrää tai laatua. Siionin virsien äärellä on tilaa kysellä, ja olla rauhassa keskeneräinen. Jumala on suuri ja Jeesus on ylösnoussut; ihminen saa olla näiden asioiden äärellä pieni ja ymmärtämätön, mutta silti turvassa.

Herättäjän nuorisotyössä toimii kaksi nuorisosihteeriä. Nuoret kantavat itse paljon vastuuta toiminnasta. Vuosittaisessa Saari-tapahtuman yhteydessä pidettävässä nuorisokokouksessa nuoret valitsevat keskuudestaan alueyhteyshenkilöt, jotka ideoivat ja toteuttavat nuorten toimintaa kahdeksalla alueella eri puolilla Suomea. Alueyhteyshenkilöiden ja työntekijöiden avustuksella nuoret järjestävät itse ideoimiaan nuorteniltoja, viikonloppuleirejä, konsertteja ja tapahtumia.

Nuori Yty on nuorten itsensä toimittama nuortenlehti. Ytyä toimittaa nuorista kasattu toimituskunta, päätoimittaja ja vierailevat kirjoittajat. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa

Alueellisten seurojen ja tapahtumien lisäksi herättäjäjuhlat kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea. Nuorilla on juhlien yhteydessä myös omaa ohjelmaa, kuten yökahviloita ja konsertteja. He osallistuvat lisäksi talkootöihin. Nuorison projektina juhlilla on perinteisesti etiketittää ja myydä lähes 10 000 pussia körttipastilleja, päivystää nuorisotyön kojulla juhlatorilla sekä toimia. esim. invaruokailussa avustajina.