Aluetyö

Herättäjä-Yhdistyksen aluetyö

Herättäjä-Yhdistyksen alueellista työtä suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan maa on jaettu maakuntarajoja noudatteleviin toiminta-alueisiin. Alueilla toimivat paikallisosastojen lisäksi aluetoimikunnat. Herättäjän aluesihteerit työskentelevät alueilla toiminnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Aluetyön tavoitteena on tukea paikallisosastojen toimintaa, järjestää yhteisiä maakunnallisia tapahtumia, retkiä, talkoita sekä kehittää paikallisosastojen välistä yhteistyötä.

Tutustu seuraliikkeen ohjelmaan 2021-25 tästä.


Aluetoimikunnat

Alueiden toiminnasta vastaavat aluesihteerit yhdessä aluetoimikuntien kanssa. Aluetoimikunnat ovat apuna alueiden tapahtumien suunnittelussa ja seurakalenterien kokoamisessa. Toimikunnat tukevat seuratoimintaa erityisesti niissä seurakunnissa, missä ei ole paikallisosastoa.

- Aluetoimikuntien puheenjohtajat ja alueyhteyshenkilöt


Paikallisosastot

Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastojen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnan järjestämisestä omilla paikkakunnilla. Paikallisosastot ovat Herättäjä-Yhdistyksen rekisteröimättömiä toimintaelimiä. Paikallisosaston asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava paikallistoimikunta. Osastojen tehtävänä on järjestää seuroja kotipaikkakunnallaan, monesti yhteistyössä seurakunnan kanssa. Alueelliset paikallisosastojen kokoukset järjestetään yleensä syksyisin ja paikallisosastojen neuvottelupäivät keväisin.


Aluesihteerit

Aluesihteerit osallistuvat paikallisosastojen seuroihin, vuosikokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi aluesihteerien apuna toimii ympäri maata noin 20 alueyhteyshenkilöä, jotka kiertävät seurapuhujina, hankkivat talkoolaisia ja tiedottavat Herättäjä-Yhdistyksen toiminnasta.

- Työntekijöiden yhteystiedot