Siionin virsien uuden laitoksen sävelmät

Tämän listan uudistettujen Siionin virsien sävelmistä on laatinut sävelmäjaoston sihteeri Samuli Korkalainen.
Listan voi ladata pdf-muodossa täältä.

1. Sävelmä sama kuin ennen

Näiden virsien sävelmät ovat samoja kuin edellisessä, vuoden 1971 laitoksessa. Yksittäisiä niekkuja on kuitenkin saatettu lisätä sinne tänne.

 • 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18b, 20, 21, 23, 24b, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38b, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48a, 49, 50, 51, 53, 56*, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88a, 89, 91, 92a, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103b, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122a, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 143, 144, 145, 146a, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156b, 157, 162, 163, 164, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242a, 242b, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255

* Siionin virressä 56 oli edellisessä laitoksessa painovirhe, jonka mukaisesti jossakin on saatettu veisata. Kannattaa siis tarkistaa sävelkulku kertausmerkin jälkeisessä fraasissa.

 

2. Sävelmä sama kuin ennen, mutta pienin muutoksin

Näiden virsien sävelmät ovat samoja kuin edellisessä, vuoden 1971 laitoksessa, mutta niiden rytmi- tai sävelasuun on tehty pieniä muutoksia. Muutokset on mainittu kunkin numeron kohdalla.

 • 4a: kaikkein säkeiden alussa pisteellinen rytmi
 • 4b: rytmiä yksinkertaistettu
 • 7: neljännellä ja seitsemännellä rivillä sävel d savolaisen toisinnon mukaisesti
 • 14: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
 • 26: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
 • 28: säkeiden loppujen puolinuotit muutettu neljäsosiksi
 • 33: kaikkien säkeiden alussa pisteellinen rytmi
 • 45: runsaammin niekkuja, lisäksi toiseksi viimeisessä tahdissa pieni muutos melodiassa
 • 64: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
 • 73: lisätty niekku kolmanteen tahtiin ja muutettu sävelkulkua kolmanneksi viimeisessä tahdissa
 • 78: runomitta muutettu, lisäksi kolmannesta fraasista poistettu venytykset lopusta
 • 116: kolmijakoinen rytmiasu muutettu tasajakoiseksi
 • 142: toiseksi viimeinen sävel muutettu fis:ksi
 • 166: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
 • 175: lisätty niekkuja, lisäksi kolmannessa tahdissa pieni muutos sävelkulussa
 • 210: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
 • 213: sävelmä yhdistelmä pohjalaisesta ja savolaisesta toisinnosta, joten kannattaa katsoa tarkkaan, miten niekut menevät
 • 233: viimeisen fraasin aloitussäveleksi vaihdettu g
 • 239: toinen fraasi menee pohjalaisittain, vaikka sävelmä muuten noudattaa savolaista toisintoa
 • 251: kolmannen fraasin alkusäveleksi muutettu f (samalla tavalla kuin virsikirjassa)
 • 252: sävelmä muutettu samanlaiseen rytmi- ja sävelasuun kuin virsikirjassa

 

3. Sävelmä vaihtunut kokoelman sisältä

Näissä virsissä on vaihtunut sävelmä, mutta uusi sävelmä on otettu Siionin virsien kokoelman sisältä eli sen pitäisi olla jo tuttu.

 • 22, 29, 37, 55, 59, 65, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 87, 88b, 92b, 102, 111, 119, 122b, 125, 146b, 156a, 160, 165, 169, 177, 178, 199, 206, 208, 212, 218, 220, 231

 

4. Laajennetut toisinnot

Aiemmin samaa melodiakulkua toistaneisiin toisintoihin on etsitty laajempia ja musiikillisesti mielenkiintoisempia toisintomuotoja.

 • 43, 47, 52, 104, 138 (viides ja kuudes tahti muuttuneet), 158 (viimeinen fraasi muuttunut), 237, 244

 

5. Uusi sävelmä vanhaan tekstiin

Näihin virsiin on otettu sävelmiksi sellaisia vanhoja toisintosävelmiä, joita ei ole ollut Siionin virsien edellisessä laitoksessa.

 • 11, 18a, 19, 24a, 38a, 48b, 90, 95, 96, 97, 103a, 131, 196, 198, 216, 222

 

6. Uudet virret

Lopuksi on listattu kaikki Siionin virsien kokoelmaan uutena tulevat tekstit ja niiden sävelmät:

 • 54: sävelmä sama kuin 116 (aiempi kolmijakoinen rytmiasu muutettu tasajakoiseksi)
 • 137: uusi sävelmä
 • 139: uusi sävelmä
 • 159: sävelmä sama kuin 168 ja 217
 • 161: sävelmä sama kuin 153, 170 ja 235
 • 167: a-sävelmä uusi, b-sävelmä sama kuin 12, 66 ja 156b
 • 176: sama sävelmä kuin 80 ja 84
 • 182: sama sävelmä kuin 45 (aiempaan verrattuna runsaammin niekkuja, lisäksi toiseksi viimeisessä tahdissa pieni muutos melodiassa)

Listan laati sävelmäjaoston sihteeri Samuli Korkalainen.
Listan voi ladata pdf-muodossa täältä.