Lue lisää herännäisyydestä

Esitelmiä ja alustuksia herännäisyydestä

- Eino Murtorinne: Pietismi ajan aallokoissa 1920–1960

 

 

Kirjallisuutta

Katso myös Herättäjä-Yhdistyksen uudemmat kirjat

 • Eerola Eeva: Kotoa näkyy valo (Herättäjä-Yhdistys 1997, Gummerus)
 • Haavio Jaakko, Maunumaa Väinö (toim. Minna Saarelma-Maunumaa): Tutustumme Siionin virsiin (Herättäjä-Yhdistys 1993, Gummerus)
 • Hautala Jukka: Ilmoitusasiaa. Miten Raamattuun pitäisi suhtautua (Herättäjä-Yhdistys ja Kirjapaja 2014)
 • Huhta Ilkka: "Täällä on oikea Suomenkansa". Körttiläisyyden julkisuuskuva 1880–1918 (Suomen kirkkohistoriallinen seura 2001)
 • Jyrä Jukka-Pekka et al. (toim): Pyhää arkea (Herättäjä-Yhdistys 2003, painopaikka  Gummerus)
 • Järveläinen Petri, Lehtinen Torsti, Peltola Arto (toim.): Ikävä (Herättäjä-yhdistys 1994, painopaikka Gummerus)
 • Järveläinen, Petri: Vakavin kasvoin, iloisin mielin: Jaakko Eleniuksen kirjoituksia herännäisyydestä (Herättäjä-Yhdistys 1996, painopaikka Gummerus)
 • Järveläinen Petri: Yks enkeli, yks perkele: kirjoituksia Paavo Ruotsalaisesta (Herättäjä-Yhdistys 1994, painopaikka Gummerus)
 • Järveläinen Petri, Karjalainen Urpo: Täällä lounatuulen alla: näkökohtia armonkerjäläisten aatehistoriaan (Herättäjä-Yhdistys 2006, painopaikka Ykkös-Offset)
 • Kares, Olavi: Heränneen kansan vaellus I-IV (WSOY 1941-1950)
 • Kares Olavi, Kuoppala Jussi, Malmivaara Jukka: Ystäviksi minä sanon teitä (Herättäjä-Yhdistys 1981, painopaikka Vaasa oy)
 • Kares Olavi, Leskio Erkki, Mäntykoski Matti, Tarvainen Olavi (toimituskunta): Paavo Ruotsalainen 1777-1852. Juhlakirja. Valokuvat: Kalevi A. Mäkinen, Kari Hakli. (Herättäjä-Yhdistys 1977)
 • Karjalainen Urpo (toim.): Arjen halleluja - Herättäjä-Yhdistys 100 vuotta 1912-2012 (Herättäjä-Yhdistys 2012)
 • Karjalainen Urpo: Mitä meiltä puuttuu? Paavo Ruotsalaisen paradoksi (Herättäjä-Yhdistys 2002, painopaikka Tammer-paino)
 • Karjalainen Urpo (toim.): Tulvavetten tuolla puolen. herännäiskirjoituksia vuodelta 2005 (Herättäjä-Yhdistys 2005, painopaikka Ykkös-Offset)
 • Karjalainen Urpo (toim.): Vanhan aatamin kuoletus. herännäiskirjoituksia vuodelta 2004 (Herättäjä-Yhdistys 2004, painopaikka Ykkös-Offset)
 • Karjalainen Urpo: Jokiravun kääntöpiiri (Herättäjä-Yhdistys 2010)
 • Kaukola Olavi: Täällä ihminen (Herättäjä-Yhdistys 1968)
 • Kettunen Tyyne: Akun eväät: muistelmia lapsuuden kodista (Herättäjä-Yhdistys 1978)
 • Kuoppala Jussi: Tomun tasalta (Herättäjä-Yhdistys 1993, painopaikka Gummerus)
 • Kuoppala Jussi, Maunula Paavo: Lämpimään tupaan. Tieni heränneiden pariin (Herättäjä-Yhdistys 1961)
 • Kuoppala Jussi (toim.): Naulan kantaan. Aku Rädyn sattuvia sanoja, piirrokset: Heikki Aurell (Herättäjä-Yhdistys 1973, painopaikka Vaasa oy)
 • Lagus Jonas: Evankeliumin ääni (Herättäjä-Yhdistys 1981, painopaikka Vaasa oy)
 • Löytty Jaakko, Rantala Jaana, Urho Helena (toimituskunta), Haavio Jaakko (runot): Lasten seurapenkki. Aamusta iltaan Siionin virsien, Jaakko Haavion runojen ja lasten laulujen matkassa (Herättäjä-Yhdistys 2004)
 • Malmivaara, Wilhelmi: Herra hoitaa (Herättäjä-Yhdistys 1982, painopaikka Vaasa oy)
 • Malmivaara, Wilhelmi: Herra puhuu nyt (Herättäjä-Yhdistys 1981, painopaikka Vaasa oy)
 • Malmivaara, Wilhelmi: Herra vie perille (Herättäjä-Yhdistys 1983, Vaasa oy)
 • Nieminen Heikki-Tapio (toim.): Taivaasta maan yli tuulee. Herännäispuhujien radiohartauksia Yleisradiossa 1932-2002. Jumalan sana radiossa (Herättäjä-Yhdistys ja Kirjapaja 2004)
 • Porkola Viljo: Mitä se on. Luterilaisen uskon perusteita (Herättäjä-Yhdistys 1984, painopaikka Gummerus)
 • Purhonen, Hannu: Piikkinen mies. Paavo Ruotsalainen ihmisenä (Herättäjä-Yhdistys 1994, painopaikka Gummerus)
 • Taipale, Pentti (toim.): Niilo Kustaa Malmbergin kirjeet (Herättäjä-yhdistys 1986, painopaikka Gummerus)
 • Remes Viljo: Herännäisyyden nousu ja hajoaminen (Herättäjä-Yhdistys 1995, painopaikka Gummerus)
 • Remes Viljo: Paavo Ruotsalainen – Viisas neuvoja, vaikea lähimmäinen (Kirjapaja, 2003)
 • Ruokanen Tapani: Ukko-Paavo: Paavo Ruotsalainen ja 1800-luvun heräävä Suomi (Otava 2002, ilmestyi ensimmäisen kerran WSOY:n kustantamana nimellä Paavo Ruotsalainen – Talonpoikain herättäjä)
 • Paavo Ruotsalaisen kirjeet (Herättäjä-Yhdistys 1985, painopaikka Raamattutalo)
 • Paavo Ruotsalainen: kirjeitä (toim. Jaakko Elenius, Kirjapaja 2005)
 • Räty, Aku (toim. Olavi Kaukola): Kädenlyönti. Saarnoja, raamattutunteja (Herättäjä-Yhdistys 1966)
 • Saraste Arla (toim.): Sisällisen tykökäymisen neuvot. Paavo Ruotsalaisen kirjeitä (Herättäjä-Yhdistys 1964)
 • Simojoki Pentti: Ensimmäiset ja viimeiset kiusaukset – Ukko-Paavon taival (Kirjapaja 2006)
 • Vähäsarja Vilho (toim.): Purjeisiini tuulta anna: maallikkojen seurapuheita (Herättäjä-Yhdistys 1988, Gummerus)
 • Wilcox, Thomas (suom. Ilona Kares: Kallis hunajanpisara Kristus-kalliosta eli neuvon sana kaikille pyhille ja syntisille (Herättäjä-Yhdistys, 14. painos 2001, painopaikka Ykkös-Offset)
 • Ylimys, Reijo: Maan ja taivaan välissä: kyliin yöpykäämme, sateet tulevat ajallaan (Herättäjä-Yhdistys, 2006, painopaikka Ykkös-Offset, äänikirjana 2006, HYKCD-001)