Kutsu Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukseen

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous 2024 pidetään herättäjäjuhlien yhteydessä perjantaina 5.7.2024 klo 15.30 Vaasan kaupungintalon juhlasalissa osoitteessa Senaatinkatu 1.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.