Eija Taskinen-Tuovinen: Armonkerjäläisten akatemia - Portaanpää 1923-2023 (2023)

Armonkerjäläisten akatemia on historiantutkimukseen perustuva ja yleistajuinen kertomus oppilaitoksesta, jonka tarinassa risteytyvät yhteiskunnallisten tapahtumien vaikutukset ja opiston kyky säilyttää omaleimaisuutensa niistä huolimatta.

Teos valottaa herännäisyyden historiaa 1900-luvulla ja vuosituhannen vaihteen jälkeen. Se on kiehtova esitys siitä, miten alun perin suurta vastustusta kohdannut herännäishenkinen sivistysaate muotoutui vuosikymmenten saatossa Portaanpään ihmeeksi kutsutuksi ilmiöksi ja miten sisäänpäin kääntyneestä yhteisöstä kehkeytyi lempeä ja sallivan kristillisyyden pohjalta omaperäistä oppilaitoskulttuuria tuottava koulutuksen pikkujättiläinen.

Teos alkaa opiston perustamispäätöksestä vuonna 1919 ja loppuu – tällä haavaa – juuri meneillään olevaan opiston juhlavuoteen.

FT Eija Taskinen-Tuovinen on väitellyt Portaanpään historiasta tutkimuksellaan Portaanpään körtti-identiteetti. Hän on toiminut Portaanpään kristillisen opiston äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina vuodesta 2003.

Portaanpään kristillisen opiston ja Herättäjä-Yhdistyksen yhteistyönä julkaisemassa kirjassa on runsas mustavalkokuvitus.