136Armon lapset, riemuitkaa

1. Armon lapset, riemuitkaa,
soittakaa ja veisatkaa,
kiitos tuokaa Herralle,
pelastuksen tuojalle.

2. Herrastanne kerskatkaa,
autuudesta iloitkaa,
kehottakaa muitakin
riemuun kiitossävelin.

3. Ilmoittakaa kaikille
vaivatuille sieluille:
armon saa se armosta,
ken vain etsii Jeesusta.

4. Kaikille myös sanokaa,
että elämän se saa,
Jeesuksen ken veressä
turvaa etsii köyhänä.

5. Kiitos olkoon Jumalan,
Poikansa hän ainoan
maailmalle armostaan
antoi ristinkuolemaan.

6. Kiitos olkoon Jeesuksen.
Vaivoihinsa uupuen
hän on meidät ostanut,
kuolemasta nostanut.

7. Hengelle myös Pyhälle
kiitoksen me annamme,
kun hän meitä virvoittaa,
loppuun asti vahvistaa.

8. Pyhän Kolminaisuuden
kiitos soikoon iäinen!
Herran suurta kunniaa,
lunastetut, laulakaa.

Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790, uud. W. Malmivaara 1893, VK 1938 ja 1986, SV 2016

Galleria

Äänitteet