Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 4.5.2024

Hallitus mm. hyväksyi Salon herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimuksen, uusia jäseniä sekä myönsi pöytäviirejä aktiivisille vastuunkantajille.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti toukokuun kokouksensa etäyhteyksillä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Aholansaarisäätiön ja Karhunmäki-säätiön tilinpäätökset. Molemmat ovat Herättäjä-Yhdistyksen lähellä toimivia säätiöitä, jotka pyörittävät toimintaa Lapuan Karhunmäessä sekä Kuopion/Nilsiän Aholansaaressa. Herättäjä-Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain Aholansaarisäätiön hallituksen jäsenet sekä puolet Karhunmäki-säätiön hallituksen jäsenistä. Toisen puolen jäsenistä valitsee Herättäjä-Yhdistyksen Etelä-Pohjanmaan paikallisosastoista koostuva alueen kokous.

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Salon herättäjäjuhlien 2025 yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan Salon kaupungin roolista herättäjäjuhlien järjestelyissä. Sopimus menee myös Salon kaupungin ja Salon seurakunnan hyväksyttäväksi.

Yhdistykseen hyväksyttiin uusia jäseniä. 125 henkilöä oli ilmoittanut halukkuutensa liittyä Herättäjä-Yhdistyksen jäseneksi tammi-huhtikuun aikana. Hallitus hyväksyi uudet jäsenet. Huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneilla on oikeus osallistua Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään Vaasan herättäjäjuhlien yhteydessä Vaasan kaupungintalon juhlasalissa (Senaatinkatu 1) perjantaina 15.7.2024 klo 15.30.

Hallitus myönsi Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirejä pöytäviirien jakosäännön mukaisesti. Pöytäviiri myönnettiin Kristiina Eleniukselle, joka on palvellut täydet kaudet Herättäjä-Yhdistyksen hallituksessa. (Täydet kaudet palvellut Pentti Lemettinen on saanut viirin aiemmin) Pöytäviiri myönnettiin herättäjäjuhlien kumppanijärjestäjille Vaasan evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle ja Vaasan kaupungille. Pöytäviirejä myönnettiin aluetoimikuntien ja Suonenjoen paikallisosaston esityksestä pitkäaikaisille seuraliikkeen vastuunkantajille Enna Junnolle, Anja ja Pentti Sepälle (yhdessä) sekä Raili ja Tapani Kankaalle (yhdessä) Pohjoiselta alueelta, Jouko Kuisminille ja Aune Malkamäelle Keski-Pohjanmaan alueelta, Seija Konttiselle Pohjois-Savon alueelta, Eila Kyllöselle, Risto Kormilaiselle, Kyösti Juntuselle, Kauko Komulaiselle ja Matti Mykkäselle Kainuun alueelta.

Hallitus merkitsi tiedoksi toisen työnantajan palvelukseen siirtyvän nuorisosihteeri Tanja Roihan irtisanoutumisen. Hallitus kiittää Roihaa hänen palveluksestaan Herättäjä-Yhdistyksessä sekä toivottaa siunausta ja menestystä uusissa tehtävissä.

Lisäksi hallitus muun muassa otti vastaan testamenttilahjoituksen Viitasaarelta ja lahjoitti testamentin tahdon mukaisesti ko. lahjoituksen eteenpäin Aholansaarisäätiölle Aholansaaren toiminnan tukemiseen sekä merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ja toiminnanjohtajan katsauksen.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen, kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195