Herättäjä-Yhdistyksen hallitus käsitteli yhdistyksen toimintaa ja taloutta

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti tilinpäätöskokouksensa etäyhteyksillä 16.3.2024.

Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Vuosi oli Herättäjä-Yhdistykselle toimintojen vakiintumisen aikaa, toisaalta taloudellisten haasteiden kanssa työskentelemisen aikaa. Vuosi 2023 jäänee historiaan ensimmäisenä koronapandemian jälkeisenä kokonaisena kalenterivuotena, jolloin pandemia ei enää lainkaan vaikuttanut tapahtumien kokonaismäärään tai osallistujamäärään.

Yhdistyksen tuotoissa ei näillä näkymin kuitenkaan tulla saavuttamaan lähivuosina koronapandemiaa edeltävää tasoa. Maailmanlaajuinen kustannusten nousu kasvatti kertomusvuonna yhdistyksen menoja. Yhdistyksen tulos oli tappiollinen -206 463 € (edellisenä vuonna -132 409 €). Yhdistyksen hallinnoiman lähetysrahaston arvo kasvoi n. 50 000 €:lla. Yhdistys kävi läpi syksyllä muutosneuvottelut ja päätti säästötoimenpiteistä. Näiden myötä tulevat säästöt tulevat voimaan vuoden 2024 aikana ja niiden odotetaan parantavan yhdistyksen tulosta.

Hallitus kiittää henkilöstöä, vapaaehtoisia ja tukijoita toiminnan mahdollistamisesta ja toteuttamisesta haastavana vuonna. Vuosikertomus ja tilinpäätös esitetään edelleen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Se lähetetään postitse kaikille jäsenille kevään aikana.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous on suunniteltu pidettävän Vaasassa perjantaina 5.7.2024 klo 15.30. Hallitus päätti, että vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä sanamuotojen uudistamiseen liittyvä sääntömuutos. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2025 jäsenmaksuja nostetaan siten, että vuosijäsenen jäsenmaksu on 35 € (ennen 30 €) ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on 12 € (ennen 10 €). Edellisen kerran jäsenmaksuja on nostettu viisi vuotta sitten. Korotus vastaa viiden vuoden aikana ollutta inflaatiota.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen, kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195).