Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 16.9.2023

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui vuosikokouksen jälkeiseen järjestäytymiskokoukseensa Aholansaareen.

Hallitus valitsi kaudelle 2023–2024 jatkamaan puheenjohtajana Tapani Rantalan ja varapuheenjohtajana Kristiina Eleniuksen. Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen. Hallitukseen kuuluvat kaudella 2023–2024 lisäksi Helena Ahonen, Minna Kettunen, Pentti Lemettinen, Juho Leskelä, Mauno Nivala, Harri Nousiainen ja Outi Uusimäki.

Hallitus merkitsi tiedoksi Seinäjoen herättäjäjuhlilla pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan. Hallitus keskusteli myös vuosikokouksessa tulleesta ehdotuksesta siirtyä konsernitilinpäätökseen yhdessä Herättäjä-Yhdistyksen ja sen läheisyydessä toimivien Aholansaarisäätiön ja Karhunmäkisäätiön kanssa. Asiaa on selvitetty vuonna 2016, jolloin päädyttiin siihen, ettei konsernitilinpäätös anna lisäarvoa nykyiseen malliin verrattuna. Hallitus totesi, että tilanne ei ole sillä tavoin muuttunut, että konsernitilinpäätöskysymystä täytyisi lähteä uudelleen selvittämään.

Hallitus keskusteli Aholansaarisäätiön tilanteesta. Aholansaarisäätiö oli kysynyt Herättäjä-Yhdistyksen hallitukselta, mitä yhdistys säätiön taustayhteisönä haluaa säätiöltä tulevaisuudessa. Hallitus katsoo, että Aholansaaren tulee jatkossakin olla paikka Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyölle sekä muulle herännäishenkiselle toiminnalle. Muun toiminnan Aholansaaressa tulee olla liiketoiminnallisesti perusteltua. Hallitus perusti työryhmän miettimään säätiön ja yhdistyksen yhteistoiminnan kehittämistä ja tehostamista.

Hallitus merkitsi tiedoksi talousraportin ja ennakkotiedot Seinäjoen herättäjäjuhlien taloudellisesta onnistumisesta. Yhdistys kiittää herättäjäjuhlien eteen töitä tehneitä vapaaehtoisia ja työntekijöitä sekä kaikkia juhlavieraita.

Hallitus hyväksyi vuosien 2026 ja 2027 herättäjäjuhlien järjestämissopimukset. Vuoden 2026 juhlat on myönnetty aiemmin Ylivieskaan ja vuoden 2027 puolestaan Iisalmeen. Sopimukset hyväksyy omalta osaltaan tänä syksynä Ylivieskan kirkkoneuvosto ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.

Edellisten lisäksi hallitus otti kiitollisena vastaan testamenttilahjoituksen Keski-Pohjanmaalta, valitsi Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon yhdistyksen edustajaksi toiminnanjohtaja Kalle Hiltusen sekä merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen (kalle.hiltunen@h-y.fi, p. 040-577 9195)