Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 10.2.2023

Asioina mm. uudet paikallisosastojen ohjeet sekä uudet jäsenet.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus hyväksyi uudet paikallisosastojen ohjeet. Paikallisostoilta on tullut toiveita paikallisosastorakenteen keventämisestä. Uudet ohjeet mahdollistavat paikallisosaston löyhemmän organisoitumisen ja seuratoiminnan toteuttamisen paikkakunnalla ilman vuosikokousta.

Hallitus otti kiitollisena vastaan 97 uutta Herättäjä-Yhdistyksen jäsentä, jotka ovat ilmaisseet liittymishalukkuuden maksamalla jäsenmaksun 31.12.2022 mennessä. Hallitus katsoi 300 jäsenen eronneen yhdistyksestä joko itsensä tai omaisen ilmoituksen perusteella tai jättämällä jäsenmaksun maksamatta kahtena vuotena peräkkäin. Vuoden lopussa Herättäjä-Yhdistyksellä oli jäseniä yhteensä 4017 kpl.

Hallitus nimitti talous- ja varainhoitoryhmän ennen toimineen varainhoitokunnan tilalle. Ryhmän tehtävänä on yhdistyksen varainhoidon kehittämisen lisäksi yhdistyksen talouden pitkän aikavälin strateginen suunnittelu. Ryhmään nimettiin Tapani Rantala, Harri Nousiainen, Heli Ahonen ja Kalle Hiltunen.

Edellisten lisäksi hallitus hyväksyi mm. toiminnanjohtajan valtuudet sekä merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen, talousraportin sekä työilmapiirikyselyn tulokset. Hallitus päätti myös olla nimittämättä Herättäjä-Yhdistyksen ehdokasta Suomen Lähetysseuran hallitukseen. Tällä hetkellä Lähetysseuran hallituksessa on yhdistyksen ehdottamana Juha Nivala, joka ei ole erovuorossa.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen (kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195).