Herättäjäjuhlat pidetään vuonna 2027 Iisalmessa

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti tilinpäätöskokouksensa etäyhteyksillä 25.3.2023.

Hallitus päätti myöntää vuoden 2027 herättäjäjuhlat Iisalmeen. Herättäjäjuhlien pääjärjestäjinä toimivat Herättäjä-Yhdistys sekä paikkakunnan evankelis-luterilainen seurakunta (tai seurakuntayhtymä). Kumppanijärjestäjäksi kutsutaan kunta/kaupunki. Näiden tahojen kanssa Herättäjä-Yhdistys tulee tekemään järjestämiseen liittyvät sopimukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymä sekä Iisalmen kaupunki ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa herättäjäjuhlia kohtaan. Virallisten järjestäjätahojen lisäksi herättäjäjuhlien valmisteluun kutsutaan vapaaehtoisia ja yhteistyötahoja paikkakunnalta ja lähiseuduilta.

Tämän vuoden herättäjäjuhlat järjestetään 14.–16.7. Seinäjoella. Vuonna 2024 herättäjäjuhlat pidetään Vaasassa, 2025 Salossa ja 2026 Ylivieskassa. Aiemmin Iisalmessa on pidetty herättäjäjuhlat 1942 ja 1965. Edellisen kerran Pohjois-Savossa pidettiin herättäjäjuhlat vuonna 2017 Nilsiässä.

Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Vuosi oli Herättäjä-Yhdistykselle koronapandemiasta nousun aikaa. Alkuvuodesta tilaisuuksia jouduttiin vielä perumaan. Herättäjäjuhlat pystyttiin kuitenkin pitämään Joensuussa. Tilaisuuksien ja tapahtumien yleisömäärät eivät olleet vielä koronaa edeltävällä tasolla, mikä veti yhdistyksen tuloksen tappiolle (-132 409,24 €). Hallitus tarkkailee tapahtumien kävijämäärien ja yhdistyksen tulojen kehitystä kuluvan vuoden aikana. Hallitus kiittää henkilöstöä, vapaaehtoisia ja toiminnan tukijoita toiminnan mahdollistamisesta ja toteuttamisesta haastavana vuonna. Vuosikertomus ja tilinpäätös esitetään edelleen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Se lähetetään postitse kaikille jäsenille kevään aikana.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous on suunniteltu pidettävän Seinäjoella perjantaina 14.7.2023 klo 15.30. Hallitus päätti, että vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2024 jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia.

Hallitus päätti aluesihteereiden toimenkuvien muutoksista. Urpo Karjalaisen toimenkuvaan lisätään Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen alueiden lisäksi Häme. Simo Juntusen alueeksi jää Lounais-Suomi. Lisäksi Juntunen huolehtii yhdistyksen asunto-omaisuuden hoitamisesta. Uutena tehtävänä hänelle tulee vastattavakseen herännäisyyden sisällöt verkossa.

Edellisten lisäksi hallitus mm. hyväksyi järjestämissopimuksen vuoden 2025 Herättäjäjuhlista yhdistyksen ja Salon seurakunnan välillä, päätti Helsingin heränneiden ylioppilaskodille tehtävästä pintaremontista sekä otti kiitollisena vastaan Nivalasta tulleen 5000 € testamentin, jonka välitti testamentin tahdon mukaisesti eteenpäin Aholansaaren toiminnan tukemiseen.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen (kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195).