Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 29.10.2022

Hallitus keskusteli mm. lähetysjärjestöistä ja päätti Vaasan herättäjäjuhlien 2024 tunnuksesta.

Julkaistu 31.10.2022

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseensa ja keskusteli muun muassa Herättäjä-Yhdistyksen asemasta kirkkomme lähetystyötä tekevänä ja tukevana järjestönä. Teema nousi keskusteluun piispainkokouksen esitettyä syyskuussa ELY:ä kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi seitsemän jo olemassa olevan lähetysjärjestön rinnalle. Esitystä käsitellään kirkolliskokouksessa marraskuussa.

Herättäjä-Yhdistys ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö, vaan heränneen kansan lähetystyö on kanavoitu suurimmaksi osaksi Suomen Lähetysseuran kanssa tehtävään yhteistyöhön palvelusopimuksien ja nimikkolähettijärjestelmän kautta.

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen mukaan nykyinen järjestelmä on yhdistyksen ja sen tekemän lähetystyön näkökulmasta toimiva. Herättäjä-Yhdistyksellä syvät siteet Suomen Lähetysseuraan. Körttiläiset olivat jo perustamassa Lähetysseuraa ja heränneitten lähetysrakkaus on perinteisesti kanavoitunut Lähetysseuran työhön.

Herättäjä-Yhdistys ei kritisoi ELY:n roolia lähetysjärjestönä, mutta sen näkemys on, että lähetysjärjestökentän pirstaloitumisen sijaan tarvittaisiin entistä kokonaisvaltaisempaa käsitystä kirkon lähetyksestä ja sen konkreettisesta muodosta.

Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa hyväksyttiin vuodelle 2023. Suomen Lähetysseuran kautta kanavoitavan Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn arvo on 60 000 euroa. Lisätietoja Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisestä työstä löytyy H-Y:n verkkosivuilta www.h-y.fi/kv.  

Hallitus hyväksyi yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023. Toiminnan sisältöteemana jatkuu edelliseltä vuodelta ”yhteys”. Teema nousee yhtäältä siitä, että tietoisuus yhdistyksen ihmisiä yhteen kokoavan toiminnan (mm. seurat, kuorot, leirit, herättäjäjuhlat) merkityksestä on kasvanut koronapandemian aikana. Toisaalta teema nousee sukupolvien yhteydestä, joka korostuu yhdistyksen toiminnassa myös vuonna 2023, kun Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö juhlii 50-vuotista taivaltaan. Taloudellisesti tulevan vuoden kannalta keskeinen kysymys on, palautuuko toiminnan volyymit koronaa edeltävälle tasolle.

Hallitus päätti vuoden 2024 Vaasan herättäjäjuhlien juhlatunnuksesta. Vaasan herättäjäjuhlien juhlatoimikunta oli valinnut kolme vaihtoehtoa herättäjäjuhlien tunnukseksi. Vaihtoehdoista Vaasan herättäjäjuhlien 2024 tunnukseksi valittiin Purjeisiini tuulta anna. Tunnus on Elsa Christina Holmstenin kirjoittamasta Siionin virrestä 245 (Virsikirja 307). Tunnuksesta tullaan käyttämään myös ruotsinkielistä versiota, joka vahvistuu lähiaikoina.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous 2023 pidetään herättäjäjuhlien yhteydessä Seinäjoen pääkirjasto Apilan Jaaksi-salissa osoitteessa Alvar Aallon katu 14 perjantaina 14.7.2023 klo 15.30.

Hallitus päätti muistaa seuraliikkeen pitkäaikaisia vastuunkantajia. Etelä-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen aluetoimikuntien esityksestä päätettiin myöntää viirit seuraliikkeen pitkäaikaisille vastuunkantajille Meeri ja Mauno Alangolle sekä Reetta Kopsalle ja Meeri Tarrille.

Edellisten lisäksi hallitus päätti myöntää opiskelija- ja musiikkisihteeri Katariina Airakselle toimivapaan 1.1.2023–31.12.2024. Kyseiselle ajalle haetaan julkisella haulla opiskelija- ja musiikkisihteerin sijaista. Hallitus päätti uudesta väliportaan esihenkilöjärjestelystä. Järjestösihteeri Kirsti Reinilästä tulee 1.12.2022 alkaen Lapualla sijaitsevan toimisto- ja tukipalveluiden esihenkilö.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen (kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 195)