Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 27.3.2021

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti tilinpäätöskokouksensa etäyhteyksillä.

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksyttiin. Herättäjä-Yhdistyksen toimintaan ja talouteen koronatilanne vaikutti kertomusvuoden aikana monin tavoin. Suunniteltua toimintaa jouduttiin paljon siirtämään, perumaan tai toteuttamaan uudella tavalla. Uutena toimintamuotona alkoivat mm. verkossa toteutetut seurat. Herättäjäjuhlat toteutettiin etäherättäjäjuhlina körttiradion välityksellä. Tilikauden tulos oli 7944,62 € ylijäämäinen. Yhdistyksen taloudessa tuotot laskivat 37 % ja kulut laskivat 31 % verrattuna edelliseen tilikauteen. Kolehtitulot laskivat 224 186 €. Lahjoitus ja keräystuotot kasvoivat lähes 100 000 €. Myös avustukset lisääntyivät n. 65 000 €. Koko henkilöstöä koskeneiden lomautusten vaikutuksesta henkilöstökulut laskivat n. 120 000 €. Toiminnan kulut supistuivat. Mm. matkakulut laskivat lähes 75 000 euroa. Hallitus kiittää koko henkilöstöä kestävyydestä ja toiminnan kehittämisestä vaikean ajan keskellä. Lämpimät kiitokset hallitus osoittaa myös kaikille Yhdistystä taloudellisesti tukeneille. Vuosikertomus ja tilinpäätös esitetään edelleen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous on suunniteltu pidettävän Kauhavalla perjantaina 2.7.2021 klo 15.30. Hallitus päätti, että vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2022 jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia.

Joensuun herättäjäjuhlien 2022 sopimukset hyväksyttiin. Uudet sopimukset oli valmisteltu, koska koronatilanteen takia herättäjäjuhlien järjestämistä on jouduttu siirtämään. Seurakuntayhtymän ja Herättäjä-Yhdistyksen välille solmitaan järjestämissopimus ja kaupungin kanssa solmitaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan kaupungin osallistumisesta juhlien järjestämiseen.

Lisäksi hallitus teki mm. tilinkäyttöoikeuksiin liittyviä päätöksiä sekä keskusteli heränneen kansan lähetysrahastosta ja ensi kesän herättäjäjuhlien järjestelytilanteesta.  Hallitus varautuu pitämään seuraavan kokouksen huhtikuussa, mikäli ilmenee tarvetta tehdä uusia päätöksiä koronatilanteesta johtuen.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen, simo.juntunen@h-y.fi, 050 337 1535.