Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 23.10.2021

Hallitus päätti järjestäytymisestään sekä mm. Seinäjoen herättäjäjuhlien 2023 tunnuksesta.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui vuosikokouksen jälkeiseen järjestäytymiskokoukseen Helsingin seuratuvalle, ensimmäistä kertaa livekokoukseen sitten maaliskuun 2020. Hallitus valitsi kaudelle 2021–2022 jatkamaan puheenjohtajana Tapani Rantalan ja varapuheenjohtajana Kristiina Eleniuksen. Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen. Hallitukseen kuuluvat kaudella 2021–2022 lisäksi Helena Ahonen, Minna Kettunen, Pentti Lemettinen, Mauno Nivala, Harri Nousiainen, Iida Tukeva ja Outi Uusimäki.

Hallitus hyväksyi yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022. Yleisenä tavoitteena on hyödyntää pandemian jälkeistä yhteen tulemisen innostusta, unohtamatta pandemian myötä opittuja etätoiminnan mahdollisuuksia. Toiminnan sisältöteema vuosille 2022 ja 2023 on ”yhteys”. Teema nousee yhtäältä siitä, että tietoisuus yhdistyksen ihmisiä yhteen kokoavan toiminnan (mm. seurat, kuorot, leirit, herättäjäjuhlat) merkityksestä on kasvanut koronapandemian aikana. Toisaalta teema nousee sukupolvien yhteydestä, joka korostuu yhdistyksen toiminnassa seuraavana kahtena vuotena, kun Aholansaaressa pidetystä ensimmäisestä rippikoululeiristä tulee vuonna 2022 kuluneeksi 50 vuotta ja Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö juhlii vuosi myöhemmin 50-vuotista taivaltaan.

Hallitus päätti herättäjäjuhliin liittyvistä asioista. Hallitus merkitsi tiedoksi Joensuun herättäjäjuhlien 2022 talousarvion ja hyväksyi Seinäjoen seurakunnan kanssa neuvotellun Seinäjoen herättäjäjuhlien järjestämissopimuksen vuoden 2023 herättäjäjuhlista. Seinäjoen herättäjäjuhlien juhlatoimikunta oli esittänyt kolmea vaihtoehtoa herättäjäjuhlien tunnukseksi. Vaihtoehdoista Seinäjoen herättäjäjuhlien 2023 tunnukseksi valittiin Anna toivo huomiseen.  Tunnus on Anna-Riitta Pellikan sanoittamasta Siionin virrestä 165.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous 2022 pidetään herättäjäjuhlien yhteydessä Joensuun seurakuntakeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 28 perjantaina 1.7.2022 klo 15.30.

Hallitus päätti muistaa seuraliikkeen pitkäaikaisia vastuunkantajia. Uudenmaan aluetoimikunnan esityksestä hallitus päätti myöntää pöytäviirit Tapio Piilolalle Hyvinkäältä ja Kari Pekka Kinnuselle Tuusulasta.

Edellisten lisäksi hallitus päätti mm. jättää talouspäällikön toimen tässä vaiheessa täyttämättä. Yhdistyksen taloushallinto hoidetaan samanlaisella järjestelyllä vuonna 2022 kuin tänäkin vuonna. Taloussihteerinä jatkaa Heli Ahonen. Toimistosihteerin toimi päätettiin laittaa avoimeen hakuun. Toimeen haetaan vakituista henkilöä ja se täytetään alkuvuodesta 2022. Aiemmin syksyllä hallitus oli päättänyt jo Kuopion toimipisteen lakkauttamisesta. Toimipisteenä toimineen toimiston hallitus päätti laittaa myyntiin.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen (kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195)