Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 19.1.2021

Hyväksyttiin mm. päivitetyt toimintaohjelmat sekä toimenkuvamuutoksia.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa etäyhteydellä. Hallitus teki seuraavia päätöksiä:

Aholansaarisäätiön hallitusta täydennettiin, ja hallitukseen valittiin Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteeri Tanja Roiha. Herättäjä-Yhdistyksen hallitus valitsee säätiön hallituksen vuosittain. Säätiön hallitukseen vuonna 2021 kuuluvat lisäksi Martti Kauhanen pj, Minna Kettunen, Kalle Hiltunen ja Kati Jansa.

Matkakorvausten perusteet hyväksyttiin ja ne ovat samat kuin aikaisempina vuosina.

Viisi ohjelmaa vuosille 2021–2025 hyväksyttiin. Ohjelmia ovat seuraliike, kasvatus, viestintä ja kustannustoiminta, kansainvälinen työ ja musiikki. Ohjelmien perustana on Herättäjä-Yhdistyksen strategia 2025. Toteutuksessa otetaan huomioon kirkon ”ovet auki” -strategia ja kasvatuksen ohjelmassa ”kirkon polku” -toimintamalli. Työntekijöitä kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin.

Herättäjä-Yhdistykseen hyväksyttiin 108 uutta vuosijäsentä ja 8 nuorisojäsentä. 287 jäsenen jäsenyyden katsottiin päättyneen oman tai omaisen ilmoituksen perusteella ja 186 jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä jättämällä kahtena vuotena peräkkäin jäsenmaksun maksamatta.

Herättäjäjuhla-asioissa hyväksyttiin Kauhavan herättäjäjuhlien 2021 järjestämis- ja yhteistoimintasopimukset. Herättäjäjuhlat siirtyivät koronatilanteen takia vuodella. Kauhavan herättäjäjuhlien uusi ajankohta on 2.–4.7.2021.

Hyväksyttiin toimenkuvamuutoksia. Markkinointisihteeri Kirsti Reinilän tehtävänimike päätettiin muuttaa 1.3.2021 alkaen järjestösihteeriksi. Viestintäsuunnittelija Kaisa Viitalan toimenkuvaan lisättiin kirjojen ja äänitteiden kustantamiseen liittyvät asiat. Yleissihteeri Kalle Hiltunen toimii väliaikaisesti Lapuan toimistotyöntekijöiden lähiesimiehenä 1.1.2021 alkaen toimistopäällikön toimivapaan aikana. Hallitus merkitsi tiedoksi myös muut työjärjestelyt toimistopäällikön toimivapaan ajalta. 

Hallitus merkitsi tiedoksi talousraportin. Koronatilanne on pienentänyt merkittävästi kolehtituottoja ja lisännyt yksityisiä lahjoituksia. Taloutta onnistuttiin tasapainottamaan mm. säästötoimilla vuonna 2020. Tilinpäätös 2020 valmistuu hallituksen käsiteltäväksi maaliskuussa 2021.  

Hallitus antoi kiitosta Henki-lehdestä lehden suunnittelijoille ja tekijöille.

Lisätietoa      hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen, simo.juntunen@h-y.fi, 050 337 1535