Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 10.9.2021

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen etäyhteydellä.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen etäyhteydellä perjantaina 10.9.2021 klo 16. Kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä.

Talouspäällikön hakua päätettiin jatkaa. Hallitus päättää mahdollisesta valinnasta seuraavassa kokouksessa 23.10. Valmistelijana toimii Kalle Hiltunen, joka aloittaa toiminnanjohtajana 1.10.2021

Pastori Simo Korkalainen Nilsiästä päätettiin kutsua Herättäjä-Yhdistyksen palvelukseen. Hänen tehtävänsä on toimia aluesihteerinä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla sekä herättäjäjuhlien järjestäjänä. Korkalainen aloittaa tehtävässä 1.11.2021. Hallitus merkitsi tiedoksi muut työntekijöiden työnjakoon valmistellut muutokset aluetyössä ja kustannustoiminnassa.

Herättäjä-Yhdistyksen Kuopion toimipiste päätettiin lakkauttaa syksyn 2021 aikana. Perusteena lakkauttamiselle on alkuperäisen käyttötarkoituksen merkittävä väheneminen. Toimipisteellä on järjestetty mm. veisuutilaisuuksia ja siellä on ollut myynnissä yhdistyksen kustannustuotteita. Toimipiste on toiminut n 30 m2 huoneistossa Kuopion keskustassa. Kalle Hiltusen tehtäväksi annettiin selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä huoneiston arvo ja onko tilalle löydettävissä muuta käyttötarvetta tulevaisuudessa. Tila toimii ainakin vuoden 2021 loppuun asti nuorten ja opiskelijoiden kokoontumispaikkana.

Hallitus päätti ottaa kiitollisena vastaan Mäntyharjulta tulleen testamenttilahjoituksen. Testamenttimääräyksen mukaisesti on perusteilla säätiö, jonka hallitukseen lahjoituksen saaneiden tahojen on nimettävä edustaja. Herättäjä-Yhdistyksen edustajaksi perustettavan säätiön hallitukseen nimettiin Kalle Hiltunen.

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Kauhavalla 9.10 päätettiin luovuttaa yhdistyksen pöytäviirit Mika Nuorvalle, Hanna Maunulalle ja Juhani Eleniukselle, jotka kaikki ovat toimineet yli 10 vuotta yhdistyksen palveluksessa jättäessään työyhteisön. Lisäksi viirit luovutetaan Kauhavan kaupungille ja Kauhavan seurakunnalle.

Lisäksi hallitus teki päätöksiä Yhdistyksen pankkitilien käyttöoikeuksiin ja merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja Tapani Rantala lausui kokouksen päätteeksi hallituksen puolesta lämpimät kiitokset Simo Juntuselle, jolle hallituksen kokous oli viimeinen toiminnanjohtajana.

Hallituksen seuraava kokous on 23.10.2021. Se on samalla vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous.