Tutkimus: Nuoret ovat kiinnostuneita omien arvojensa mukaisesta testamenttilahjoittamisesta

Myös Herättäjä-Yhdistys on mukana Hyvä Testamentti -kampanjassa.

LEHDISTÖTIEDOTE 11.2.2020

Tutkimus: Nuoret ovat kiinnostuneita omien arvojensa mukaisesta testamenttilahjoittamisesta

Suomalaisten testamenttilahjoittamisen kiinnostuksen kohteet vaihtelevat voimakkaasti iän mukaan. Alle 25-vuotiaista suomalaisista 40 prosenttia on kiinnostunut luonnonsuojelun tukemisesta testamenttilahjoittamisen avulla, kun yli 65 vuotiaista ainoastaan 10 prosenttia on kiinnostunut luonnonsuojelun tukemisesta testamenttilahjoittamisen keinoin.

Vastaavasti 35 prosenttia alle 25-vuotiaista on kiinnostunut tieteen ja koulutuksen tukemisesta testamenttilahjoittamisen avulla, kun 65 vuotta täyttäneistä ainoastaan seitsemän prosenttia on kiinnostunut tieteen ja kulttuurin tukemisesta testamenttilahjoittamisen keinoin.

Suomalaisista 15 prosenttia on tehnyt testamentin ja 40 prosenttia on harkinnut sen tekemistä. Testamentin ovat useimmiten tehneet yli 65-vuotiaat, korkeasti koulutetut ja eläkeläiset.

Tiedot ilmenevät IRO Research Oy:n viime syksynä toteuttamasta tutkimuksesta, jonka aiheena on testamentin tekeminen. Tutkimus toteutettiin Hyvä testamentti -kampanjan toimeksiannosta haastattelututkimuksena ja siihen vastasi 1000 suomalaista.

- Nuoret ovat kiinnostuneita omien arvojensa mukaisesta testamenttilahjoittamisesta, kun taas ikäihmiset haluavat tukea kohteita, joista heillä on kertynyt elämänkokemusta kuten terveyden edistäminen ja sairauksien hoitomenetelmien kehittäminen, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

- Testamenttilahjoittaminen yleishyödylliselle järjestölle koetaan mahdollisuudeksi auttaa ja edistää samalla omaa arvomaailmaa. Tähän liittyy myös ajatus sosiaalisesta kuolemattomuudesta: vaikka oma elämä päättyykin, niin perinnöllä voi jatkaa omien arvojen elämistä esimerkiksi kehitysmaan lapsia tai eläintensuojelua tukemalla, Tornikoski arvioi.

Eri sukupolvet kokevat lahjoittamisen eri tavoin

Helsingin yliopiston kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlund on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa testamentin tekemiseen liittyy väistämättä ajatus koittavasta kuolemasta sekä oman elämän merkityksellistämisestä eli ajatus siitä, mitä jättää jälkeensä.

- Testamenttilahjoittamisen kohdalla päätöksenteko on pitkäaikainen prosessi, se ei ole impulsiivinen lahjoittamispäätös. Niinpä siihen liittyy vahvasti oman identiteetin ja arvomaailman pohdinta ja lahjoittajan arvio siitä, mikä on hänen arvojaan ja minäkuvaansa eniten vastaava lahjoittamisen kohde. Testamenttilahjoittamiseen liittyy usein myös pohdinta siitä, olenko keskittynyt elämässäni omien arvojeni mukaisiin asioihin, Grönlund arvioi.

Grönlundin mukaan eri sukupolvet kokevat lahjoittamisen eri tavoin.

- Nykyiset nuoret ikäluokat ja yhteiskunta ylipäänsä ovat arvotietoisempia. Arvoista keskustellaan aiempaa enemmän ja omat arvovalinnat saavat näkyä myös lahjoittamisessa. Myös lahjoittaminen on nykyään yhä avoimempaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tyypilliset Donor Recognition Wall -seinät, joissa kerrotaan lahjoittajien nimet ja lahjoittamansa summat, ovat Suomessa olleet aiemmin melko vieraita etenkin yksityishenkilöiden kohdalla, mutta ne ovat nyttemmin yleistyneet.

 

Myös Herättäjä-Yhdistys on mukana Hyvä Testamentti -kampanjassa. Voit lukea asiasta lisää testamenttisivulta.