Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 27.10.2020

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä Herättäjä-Yhdistyksen palveluorganisaatiouudistusta. Kokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin. Koronapandemian vuoksi vuoden 2021 toimintaa ja suunnitelmien toteuttamista varjostaa toimintaympäristöä koetteleva epävarmuus. Suunnittelun lähtökohtana on pandemian jatkuminen alkuvuoden aikana ja toiminnan toteuttaminen sen mukaan kuin se muuttuvassa toimintaympäristössä on mahdollista. Yleisenä tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin ja paluu normaaliin toimintaan.

 

Toiminnassa jatkuu ”taivas ja maa” sisältöteemana. Toiminnan tavoitteita ovat strategian mukaisesti

  1. Siionin virret tulevat eri tavoin tutuiksi hengellisen elämän hoitajana
  2. Matalan kynnyksen avaukset houkuttelevat mukaan uusia ihmisiä
  3. Yhdistyksen ohjelmapohjaista toimintamallia vahvistetaan
  4. Yhdistyksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan varainhankinnan systemaattisella kehittämisellä
  5. Yhdistys näkyy julkisuudessa rohkeana ja sovinnollisena

Tavoitteita toteutetaan viiden ohjelman kautta. Niitä ovat seuraliike, kasvatus, musiikki, kansainvälinen työ, viestintä ja kustannustoiminta.

Uusi palveluorganisaatiorakenne hyväksyttiin. Herättäjä-Yhdistyksen palveluorganisaatiouudistusprosessi käynnistettiin hallituksen päätöksellä elokuussa. Uudistuksella tavoitellaan toiminnan ja talouden kehittämistä ja tasapainoa. Hallitus oli asettanut tavoitteeksi löytää 150 000 euron säästöt henkilöstökuluissa vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. Tavoite saavutetaan vuoden 2023 aikana. Vakituisen henkilöstön määrä on tuolloin noin 14 työntekijää. Erilaisten hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja rahoitusten kautta tilapäisen henkilöstön määrä voi vaihdella. Uudistuksessa siirrytään työyhteisössä aikaisempaa vahvemmin tiimityöhön ja työntekijöiden toimenkuvia uudistetaan. Toiminnassa painottuvat erilaiset tapahtumat ja tuki vapaaehtoistyölle. Strategian mukaisesti uudistuksella halutaan vahvistaa ohjelmapohjaista toimintamallia.

Hallitus merkitsi tiedoksi kirkkohallituksen päätöksen vuoden 2021 määräämistä kolehdeista. Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyölle kerätään seurakunnissa kirkkohallituksen määräämä virallinen kolehti Marian ilmestyspäivänä 21.3.2021. Lisäksi kirkkohallitus on ottanut seurakuntien kolehtien suosituslistalle Herättäjä-Yhdistyksen työn kotimaassa.