Herättäjä-Yhdistyksen lähetystyö ennätyksellisen laajaa 2019

Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen summa kasvoi 60 000 eurosta yli 90 000 euroon. Tämän mahdollisti vapaaehtoisten vastuunkantajien ja lahjoittajien työ.

Herättäjä-Yhdistyksen tekemä lähetystyö oli viime vuonna ennätyksellisen laajaa. Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen summa kasvoi 60 000 eurosta yli 90 000 euroon. Tämän mahdollisti vapaaehtoisten vastuunkantajien ja lahjoittajien työ.

- Vuosittainen avustussumma kootaan seurakolehdeilla, lahjoituksilla, myyjäisillä, lähetyslounailla ja lähetyspiireillä, kertoo Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajan sijainen Kalle Hiltunen.

- Tällä kertaa summan kasvuun vaikutti Herättäjä-Yhdistyksen Lähetysseuran kautta tekemään lähetystyöhön nimetty testamentti.

Vuonna 2019 Herättäjä-Yhdistys tuki lähetys- ja kehitysyhteistyötä kymmenessä maassa. Angolassa käännettiin Raamattua ensimmäisen kerran paikallisille kielille, Botswanassa kehitettiin kirkon henkilöstöhallintoa, Etiopiassa tuettiin AIDS-orpojen kasvua, Kambodžassa ehkäistiin nuorten laitostumista, Namibiassa kehitettiin kirkon diakonia-, lähetys- ja musiikkityötä, Senegalissa tuettiin lasten koulunkäyntiä, Tansaniassa koulutettiin maan evankelis-luterilaisen kirkon tulevia työntekijöitä, Thaimaassa tuettiin kirkon seurakuntatyön kehittämistä, Virossa tehtiin perhetyötä ja Zimbabwessa toimittiin kirkkojen rauhantyön puolesta.

Herättäjä-Yhdistys ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö, vaan se toimii Suomen Lähetysseuran suurimpana jäsenjärjestönä Heränneen kansan lähetysrahaston kautta. Tämä johtuu historiasta.

- Lähetysinnostus virisi heränneen kansan parissa jo 1840-luvulla, jolloin heränneillä ei ollut omaa organisaatiota, kertoo Kalle Hiltunen.

- Siksi oli luontevaa lähteä tukemaan perustettavan Suomen Lähetysseuran toimintaa.

Kuluvana vuonna Herättäjä-Yhdistyksen yhteistyösopimuksen arvo Suomen Lähetysseuran kanssa on 60 000 €. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Pipliaseuran kanssa. Herättäjä-Yhdistyksen tämänvuotiset nimikkolähetit ja -kohteet esitellään osoitteessa www.h-y.fi/toimintaa/kansainvalinen/nimikkosopimukset. Talkoovoimin yhteistyötä tehdään myös Viron ja Inkerin kirkkojen kanssa.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja (sij.) Kalle Hiltunen,
kalle.hiltunen@h-y.fi, 040 577 9195
kansainvälisen työn sihteeri Leena Väyrynen-Si,
leena.vayrynen-si@h-y.fi, 0400 882 251