Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen päätöksistä 25.5.2019

Mm. Joensuun herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimus hyväksyttiin.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus 25.5.2019

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus piti kokouksen Turun kristillisellä opistolla 25.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Joensuun herättäjäjuhlien yhteistoimintasopimus Herättäjä-Yhdistyksen, Joensuun seurakuntien ja Joensuun kaupungin välille hyväksyttiin. Sopimuksessa määritellään kaupungin osuudesta herättäjäjuhlilla.

Herättäjä-Yhdistykseen hyväksyttiin 66 uutta jäsentä, jotka ovat ilmoittaneet liittymisestä ennen huhtikuun loppua. Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa on äänioikeus kaikilla huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneilla yli 15 vuotiailla yhdistyksen jäsenillä.

Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirit luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä Nivalan seurakunnalle ja Nivalan kaupungille sekä Aholansaari Sinfoniettan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Juhana Hautsalolle.

Herättäjä-Yhdistyksen arkiston siirrosta merkittiin tiedoksi Kaisa Viitalan laatima muistio ja toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet tehdä arkiston siirtoon liittyviä päätöksiä. Päätöksistä raportoidaan hallitusta.  Arkistoaineistoa on tarkoitus siirtää ja sijoittaa mm. Kansallisarkistoon ennen Lapuan toimiston muuttoa uusiin tiloihin.

Hallitus merkitsi tiedoksi alkuvuoden talousraportin ja Karhunmäkisäätiön tilinpäätöksen vuodelta 2018. Seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi siirrettiin Aholansaarisäätiön ja Aholansaaren matkailu Oy:n tilinpäätökset vuodelta 2018 sekä vuoden 2023 herättäjäjuhlapaikkakunnan valinta.

Hallituksen kokoukset vuonna 2020 pidetään 7.2., 28.3., 16.5., 10.10. ja 21.11. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelin- ja videokokouksia.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen.