Joensuun herättäjäjuhlien tunnus valittu

Hallitus järjestäytymiskokouksessaan: Tapani Rantala jatkaa puheenjohtajana.

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokous pidettiin Helsingissä 5.10.2019. Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

 • Hallituksen puheenjohtajana kaudella 2019–2020 jatkaa Tapani Rantala ja varapuheenjohtajana Kristiina Elenius. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä.
 • Hallitus hyväksyi toiminnanjohtajan asettaman kehittämisryhmän esityksen, jonka mukaan Hengellinen Kuukauslehti uudistetaan kuusi kertaa vuodessa ilmestyväksi kristilliseksi aikakauslehdeksi. Lehden sivumäärä kasvaa 52 sivuun samalla kun ilmestymiskerrat harvenevat. Uudistettu lehti alkaa ilmestyä vuoden 2021 alusta.
 • Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin. Toiminnassa sisällöllisenä teemana on ”Taivas ja maa”. Taloudessa erityisenä tavoitteena on varainhankinnan kautta yhdistyksen toimintaedellytysten vahvistaminen.
 • Kirjakauppa Oy:n loppuselvitys merkittiin tiedoksi. Herättäjän kirjakauppa lopetti toimintansa huhtikuussa 2019.  Herättäjä-Yhdistys omisti osakeyhtiön kaikki osakkeet.
 • Hallitus kävi evästävän keskustelun strategiaryhmän väliraportista. Keskustelu merkittiin tiedoksi ja strategiaryhmään valittiin toiminnanjohtajan toimivapaan (14.10.2019–14.4.2020) ajaksi Kalle Hiltunen. Työryhmä lähettää luonnoksen strategiasta kommentointikierrokselle.
 • Varainhankintaryhmän esitys varainhankinnan kehittämishankkeesta vuosille 2020–2021 hyväksyttiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen taloutta ja sitä kautta toimintaedellytyksiä. Hanketta pidetään tulevaisuuden investointina ja hankkeeseen palkataan työntekijä 50 % työajalla. Toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet päättää hankkeen työntekijän valinnasta.
 • Vuosikokousasioissa merkittiin tiedoksi vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja ja päätettiin, että vuoden 2020 vuosikokous pidetään Kauhavan seurakuntatalolla perjantaina 3.7.2020 klo 15.30.
 • Joensuun herättäjäjuhlien tunnukseksi valittiin ehdotus ”Lohduksi toisillemme”. Herättäjäjuhlat Joensuussa pidetään vuonna 2021
 • Jaakko Löytyn konserttikiertue Blues taivaan portilla päätettiin toteuttaa vuonna 2020 yhteistyössä ohjelmatoimisto Kristallin kanssa. Kiertue sisältää 12 konserttia. Kiertueen tuotto käytetään lähetystyöhön Senegalissa.
 • Hallitukselle oli tehty ehdotuksia pöytäviireillä muistettavista, jotka ovat palvelleet yhdistyksen ja seuraliikkeen eri tehtävissä ansiokkaasti vuosikymmenten ajan. Ehdotukset hyväksyttiin.
 • Aholansaarisäätiön hallitukseen valittiin Mika Nuorvan tilalle Kalle Hiltunen, joka aloittaa tehtävässä välittömästi. Muut hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2020. Heitä ovat Martti Kauhanen puheenjohtajana, Minna Kettunen, Markku Vuolteenaho ja Kati Jansa.
 • Herättäjäjuhlien pankkitilit: päätettiin lopettaa Nivalan herättäjäjuhlia varten avattu pankkitili ja myöntää tilinkäyttöoikeudet Joensuun herättäjäjuhlien pankkitiliin Joensuun juhlien pääsihteerille ja taloustoimikunnan puheenjohtajalle.
 • Herättäjä-Yhdistys oli saanut testamenttilahjoituksena yhdessä Suomen valtion kanssa metsää Kuusamosta. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus oli valmistellut ehdotuksen jakosopimuksesta Herättäjä-Yhdistyksen ja valtion välille. Ehdotus hyväksyttiin ja Hanna Maunulalle annettiin valtuuksia allekirjoittaa sopimus ja myydä Herättäjä-Yhdistyksen osuus kiinteistöstä.
 • Toiminnanjohtajan toimivapaan vuoksi aikaisemmat valtuudet vireillä olevien osake- ja kiinteistökauppojen osalta päätettiin siirtää Hanna Maunulalle.
 • Toiminnanjohtajan katsauksessa käytiin palautekeskustelu Nivalan herättäjäjuhlista ja merkittiin tiedoksi henkilöstöasioita.

Lisätietoja hallituksen kokouksen päätöksistä antaa 13.10.2019 asti toiminnanjohtaja Simo Juntunen, puh. 050 337 1535.