Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 24.5.2018

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Tampereella. Ennen varsinaista kokousta hallitus tutustui herättäjäjuhla-alueeseen ja juhlien valmisteluun.

Tiedote
Julkaisuvapaa

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokous 24.5.2018

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Tampereella 24.5.2018. Ennen varsinaista kokousta hallitus tutustui herättäjäjuhla-alueeseen ja juhlien valmisteluun. Kokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

Karhunmäkisäätiön, Aholansaarisäätiön ja Herättäjän Kirjakauppa Oy:n tilinpäätökset vuodelta 2017 merkittiin tiedoksi. Kirjakauppa Oy:ltä päätettiin pyytää väliraporttia kehittämissuunnitelman toteutumisesta syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Aholansaarisäätiön kanssa toiminnanjohtaja käy neuvottelut säätiölle vuonna 2017 myönnetyn 20 000 € lainan takaisinmaksusta. Tilintarkastuspöytäkirja ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

Uusiksi jäseniksi Herättäjä-Yhdistykseen hyväksyttiin 176 henkilöä. Uusista jäsenistä 113 on nuorisojäseniä ja 63 vuosijäseniä. Uusilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa Tampereella 6.7.2018.

Joensuun herättäjäjuhlien 2021 herättäjäjuhlien järjestämissopimus Joensuun seurakuntayhtymän ja Herättäjä-Yhdistyksen välillä hyväksyttiin. Herättäjäjuhlat järjestetään Joensuussa 2.−4.7.2021.

EU:n tietosuoja-asetuksesta aiheutuvia muutoksia on valmisteltu Herättäjä-Yhdistyksessä syksystä 2017 lähtien. Hallitus merkitsi tiedoksi laaditut tietosuojasuunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet.

Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirillä päätettiin muistaa Tampereen vuosikokouksen yhteydessä Tampereen kaupunkia ja Tampereen seurakuntayhtymää sekä yhdistyksen työsuhteen päättyessä yli 10 vuotta palvelleita Jaakko Löyttyä ja Matti Nuoralaa. Löytty jää eläkkeelle 1.6.2018 ja Nuorala on siirtynyt Nivalan seurakunnan palvelukseen.

Heränneiden ylioppilaskodin Alatalon pintaremontin kustannusarvio on 15 000 euroa. Se on 5000 euroa enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu. Hallitus hyväksyi remontin uuden kustannusarvion.

Rahankeräyslupaan koko Suomen alueelle päätettiin hakea poliisihallitukselta jatkoa vuosille 2019−2023. Nykyinen rahankeräyslupa on voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Hengellisen Kuukauslehden sisällön ja muodon kehittämisestä uudenlaiseksi kristilliseksi aikakauslehdeksi hallitus kävi keskustelun ja päätti antaa toiminnanjohtajalle tehtäväksi koota työryhmän valmistelemaan asiasta suunnitelmaa vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja hallituksen kokouksen päätöksistä antaa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen. 

Hallitukseen kuuluvat Tapani Rantala (puheenjohtaja), Kristiina Elenius, Sanna Jukkola, Antto Joutsiniemi, Minna Kettunen, Elias Kvist, Pentti Lemettinen, Mauno Nivala, Outi Uusimäki.