Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 24.3.2018

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus kokoontui Lapualla Wanhassa Karhunmäessä 24.3.2018.

 

Kokouksen alussa Karhunmäkisäätiön toiminnanjohtaja Tiia Ylinen kertoi paikan kuulumisista ja tulevista investoinneista.

 

Hallitus käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hyväksyi vuosikertomuksen sekä päätti esittää ne edelleen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Tilikauden 2017 tulos on ylijäämäinen 135 614€. Herättäjä-Yhdistys sai testamenttilahjoituksia työhönsä kotimaassa 260 000 euroa. Kolehteja eri työmuodoille kertyi 440 000 euroa, mikä oli 74 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Avustuksia Yhdistys sai 87 000 euroa, missä oli n 18 000 euroa laskua edelliseen vuoteen.  Uusien Siionin virsien myynti sujui hyvin ja se nosti kustannustoiminnan tuloksen lähes 80 000 euroon. Nilsiän herättäjäjuhlien järjestelytulos oli 62 000 euroa ylijäämäinen.

 

Uusien Siionin virsien käyttöönotto näkyi vahvana painopisteenä toiminnassa vuonna 2017.  Siionin virsien uudistettu laitos otettiin käyttöön Nilsiän herättäjäjuhlilla. Herättäjä-Yhdistys teki kertomusvuoden aikana yhteistyössä seurakuntien ja muiden kumppaneittensa kanssa nuoriso- ja opiskelijatyötä, musiikkityötä, aluetyötä ja kansainvälistätyötä. Yhdistys harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Sen vanhin julkaisu on Hengellinen Kuukauslehti, joka täyttää 130 vuotta tänä vuonna. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 5196. Jäsenmäärä laski 143 jäsenellä.  Paikallisosastoja toimi 128.  Yhdistyksen jäsenille lähetetään kesäkuussa Yhteen hiileen lehti, joka sisältää vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vaalitoimikunnan esityksen hallitukseen valittavista.

 

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Tampereella Kalevan kirkossa perjantaina 6.7.2018 klo 15.30. Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja merkitään tiedoksi hallituksen selvitys Herättäjä-Yhdistyksen roolista säätiöiden taustayhteisönä. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2019 jäsenmaksut säilyvät nykyisellään.

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori Tapani Rantala Turusta. Hallitukseen kuuluvat Kristiina Elenius, Antto Joutsiniemi, Sanna Jukkola, Minna Kettunen, Elias Kvist, Pentti Lemettinen, Mauno Nivala ja Outi Uusimäki. Hallituksen sihteerinä ja esittelijä toimii toiminnanjohtaja Simo Juntunen

 

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa Simo Juntunen (simo.juntunen@h-y.fi tai 0503371535)