Tiedote Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen kokouksesta 24.11.2018

Mm. palvelusopimus Herättäjä-Yhdistyksen ja Suomen Lähetysseuran välillä hyväksyttiin.

Tiedote

Julkaisuvapaa

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus 24.11.2018

Hallitus kokoontui Helsingin seuratuvalla 24.11.2018 ja teki mm. seuraavat päätökset:

Palvelusopimus Herättäjä-Yhdistyksen ja Suomen Lähetysseuran välillä hyväksyttiin vuodelle 2019. Uusia kohteita ovat Zimbabwessa tehtävä kirkkojen neuvoston rauhan työ ja Etiopiassa Aids-orpotukikeskuksen kirjahanke. Herättäjä-Yhdistyksen lähetystyön muita kohteita ovat Senegalissa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttaminen (koulutyö), Thaimaassa kirkon seurakuntatyön kehittäminen ja Kambodzassa työ nuorten laitostumisen ehkäisemiseksi. Nimikkolähetteinä jatkavat Riikka Halme-Berneking Angolassa, Päivi ja Sakari Löytty Namibiassa, Piia ja Tero Ruotsala Virossa, Tiina Harju Botswanassa, Katri ja Pekka Härkönen Tansaniassa. Senegalissa Fatickin kirkon rakentamishankkeessa otetaan aikalisä vuonna 2019 ja suunnitelmien varmistettua voidaan se ottaa kohteeksi vuonna 2020. Varainhankinta kohteeseen jatkuu ensi vuonna. Palvelusopimuksen arvo vuonna 2019 on yhteensä 60 000 euroa.

Hakemus kehitysyhteistyön kattojärjestön Kepa ry:n jäseneksi päätettiin lähettää vuoden 2018 loppuun mennessä. Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisentyön ohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu: ”Kehitämme globaalikasvatustyötämme kotimaassa erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa ja osallistumistamme kehitysyhteistyöhankkeisiin. Talkootyössä kehitämme uusia toiminnallisia muotoja ja hankimme uusia vastuunkantajia. Kansainvälisessä diakoniassa ja ekumeniassa olemme avoimia myös uusille yhteistyökumppaneille”. Kepan jäsenyyden katsottiin tukevan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Kansainvälisentyön neuvottelukunnan (Kanne) roolia ja tehtäviä linjaava esitys vahvistettiin. Kanneryhmän tehtävä on tukea Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisentyön suunnittelua ja kehittämistä sekä valmistella esityksiä lähetysrahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Herättäjäjuhla-asioissa päätettiin Nivalan herättäjäjuhlien puhujiksi kutsuttavat ja merkittiin tiedoksi juhlien talousarvio. Kauhavan vuoden 2020 herättäjäjuhlien tunnukseksi valittiin juhlapaikkakunnan lähettämästä kolmesta ehdotuksesta ”Siipeis suojaan” sekä päätettiin tilinkäyttöoikeuksista Kauhavan herättäjäjuhlien pankkitiliin.

Karhunmäkisäätiön ja Aholansaarisäätiön hallituksiin valittiin jatkamaan uudelle kaudelle erovuorossa olleet. Karhunmäessä jatkavat varsinaisina jäseninä Veli Keltto ja Pentti Lemettinen sekä varajäseninä Pentti Haapakoski ja Ulla Mäki-Lohiluoma. Aholansaarisäätiön hallituksessa jatkavat Martti Kauhanen puheenjohtaja, Minna Kettunen, Mika Nuorva, Kati Jansa ja Markku Vuolteenaho.

Talousraportti 1–9/2018 ja Yhdistykselle tiedoksi tulleet testamenttilahjoitukset merkittiin tiedoksi.

Hallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina 8.2.2019 Aholansaaressa.

Hallitukseen kuuluvat Tapani Rantala (pj), Kristiina Elenius (varapj), Helena Ahonen, Sanna Jukkola, Minna Kettunen, Elias Kvist, Pentti Lemettinen, Mauno Nivala ja Outi Uusimäki.

Lisätietoja hallituksen päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen, simo.juntunen@h-y.fi, 050 337 1535.