Siionin virsien uuden laitoksen sävelmät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siionin virsien uuden laitoksen sävelmät

Voit ladata tiedot pdf-muodossa tästä.

 

1.    Sävelmä sama kuin ennen

Näiden virsien sävelmät ovat samoja kuin edellisessä, vuoden 1971 laitoksessa. Yksittäisiä niekkuja on kuitenkin saatettu lisätä sinne tänne.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18b, 20, 21, 23, 24b, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38b, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48a, 49, 50, 51, 53, 56*, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88a, 89, 91, 92a, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103b, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122a, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 143, 144, 145, 146a, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156b, 157, 162, 163, 164, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242a, 242b, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255

* Siionin virressä 56 oli edellisessä laitoksessa painovirhe, jonka mukaisesti jossakin on saatettu veisata. Kannattaa siis tarkistaa sävelkulku kertausmerkin jälkeisessä fraasissa.

2.    Sävelmä sama kuin ennen, mutta pienin muutoksin

Näiden virsien sävelmät ovat samoja kuin edellisessä, vuoden 1971 laitoksessa, mutta niiden rytmi- tai sävelasuun on tehty pieniä muutoksia. Muutokset on mainittu kunkin numeron kohdalla.
4a: kaikkein säkeiden alussa pisteellinen rytmi
4b: rytmiä yksinkertaistettu
7: neljännellä ja seitsemännellä rivillä sävel d savolaisen toisinnon mukaisesti
14: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
26: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
28: säkeiden loppujen puolinuotit muutettu neljäsosiksi
33: kaikkien säkeiden alussa pisteellinen rytmi
45: runsaammin niekkuja, lisäksi toiseksi viimeisessä tahdissa pieni muutos melodiassa
64: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
73: lisätty niekku kolmanteen tahtiin ja muutettu sävelkulkua kolmanneksi viimeisessä tahdissa
78: runomitta muutettu, lisäksi kolmannesta fraasista poistettu venytykset lopusta
116: kolmijakoinen rytmiasu muutettu tasajakoiseksi
142: toiseksi viimeinen sävel muutettu fis:ksi
166: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
175: lisätty niekkuja, lisäksi kolmannessa tahdissa pieni muutos sävelkulussa
210: viides tahti poikkeaa nykyisestä, lisäksi lisätty niekkuja
213: sävelmä yhdistelmä pohjalaisesta ja savolaisesta toisinnosta, joten kannattaa katsoa tarkkaan, miten niekut menevät
233: viimeisen fraasin aloitussäveleksi vaihdettu g
239: toinen fraasi menee pohjalaisittain, vaikka sävelmä muuten noudattaa savolaista toisintoa
251: kolmannen fraasin alkusäveleksi muutettu f (samalla tavalla kuin virsikirjassa)
252: sävelmä muutettu samanlaiseen rytmi- ja sävelasuun kuin virsikirjassa

3.    Sävelmä vaihtunut kokoelman sisältä

Näissä virsissä on vaihtunut sävelmä, mutta uusi sävelmä on otettu Siionin virsien kokoelman sisältä eli sen pitäisi olla jo tuttu.
22, 29, 37, 55, 59, 65, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 87, 88b, 92b, 102, 111, 119, 122b, 125, 146b, 156a, 160, 165, 169, 177, 178, 199, 206, 208, 212, 218, 220, 231

4.    Laajennetut toisinnot

Aiemmin samaa melodiakulkua toistaneisiin toisintoihin on etsitty laajempia ja musiikillisesti mielenkiintoisempia toisintomuotoja.
43, 47, 52, 104, 138 (viides ja kuudes tahti muuttuneet), 158 (viimeinen fraasi muuttunut), 237, 244

5.    Uusi sävelmä vanhaan tekstiin

Näihin virsiin on otettu sävelmiksi sellaisia vanhoja toisintosävelmiä, joita ei ole ollut Siionin virsien edellisessä laitoksessa.
11, 18a, 19, 24a, 38a, 48b, 90, 95, 96, 97, 103a, 131, 196, 198, 216, 222

6.    Uudet virret

Lopuksi on listattu kaikki Siionin virsien kokoelmaan uutena tulevat tekstit ja niiden sävelmät:
54: sävelmä sama kuin 116 (aiempi kolmijakoinen rytmiasu muutettu tasajakoiseksi)
137: uusi sävelmä
139: uusi sävelmä
159: sävelmä sama kuin 168 ja 217
161: sävelmä sama kuin 153, 170 ja 235
167: a-sävelmä uusi, b-sävelmä sama kuin 12, 66 ja 156b
176: sama sävelmä kuin 80 ja 84
182: sama sävelmä kuin 45 (aiempaan verrattuna runsaammin niekkuja, lisäksi toiseksi viimeisessä tahdissa pieni muutos melodiassa)

Listan laati sävelmäjaoston sihteeri Samuli Korkalainen

 


pdf liite

Siionin virsien sävelmät
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi