Kari Pekka Kinnunen: Matkakirja

Tuusulalaisen rovasti Kari Pekka Kinnusen ääni on tuttu radion aamuhartauksista. Niistä saadun palautteen pohjalta hän 70-vuotispäivänsä lähestyessä omien sanojensa mukaan istui hitaasti virtaavan joen varrella seuraamassa lastuja, joita joku ylävirralta vuoli.Tuloksena syntyi Matkakirja — Lastuja ylävirralta, jonka on kustantanut Herättäjä-Yhdistys.

Matkakirjassa Kinnunen poimii 52 lastua elämänsä varrelta: nuoruudesta, miehuusiästä, eläkevuosista, jopa luottavasti siitä, mikä on edessä. Lastut kertovat matkaetapeista, pysähdyttävistä hetkistä ja asioista sekä kadun aurinkoisella puolen että myös sillä toisella reunalla.

Yksittäiset muistot kasvavat laajemmiksi tarinoiksi ja mietelmiksi, joihin kirjoittaja ottaa lukijansa mukaan. Jokainen lyhyt muistikuva nimittäin päättyy kysymyksiin ja mietiskelytehtäviin, jotka haastavat käymään läpi sekä onnellisia että kipeitä muistikuvia ja tekemään arjen pieniä tekoja.

Mitä tiedät ajasta, jolloin vanhempasi odottivat sinua? Millainen maamme ja maailmamme silloin oli? Kerro omille lapsillesi heidän syntymäänsä liittyvät tarinat tai kirjoita ne heille joskus myöhemmin luettavaksi.

Matkakirja on parhaimmillaan pieninä, rauhassa pureksittuina annoksina. Sen lastujen kuvaamat tilanteet ovat erityisen tuttuja suurille ikäluokille, mutta niin yleisinhimillisiä ja nykypäivään tulevia, että puhuttelevat myös nuorempaa lukijakuntaa.

Matkakirja sopii niin yöpöydälle, seurapuhujaa virittelemään kuin keskustelun pohjaksi erilaisissa piireissä ja ryhmissä.

Katso tästä esittelyvideo kirjasta:


 
TILAA KIRJA VERKKOKAUPASTA