Pyhistä pyhimmät, seurakuntatilaus

Ajasta aikaan on Jumala puhunut. Jokaisena sunnuntaina hänellä on meille asiaa.

Suositussa Matkakirjassa tuusulalainen rovasti Kari Pekka Kinnunen kävi läpi oman elämänsä matkaa. Nyt hän pohtii kanssamme aikakäsitystä, kirkkovuoden pyhiä ja oman elämämme juhlapyhiä. 

Herättäjä-Yhdistyksen kustantama kirja Pyhistä pyhimmät sopii yhtä hyvin kristillisestä juhlaperinteestämme kiinnostuneen yksittäisen lukijan käteen kuin virikeaineistoksi erilaisiin seurakunnan piireihin.

Pehmeäkantisessa kirjassa on 219 sivua. Nelivärikuvituksena ovat Korson seurakunnan alttariteokset.

Kirja sisältää

  • tietoa kirkkovuoden 24 suuren pyhän synnystä, sisällöstä ja merkityksestä
  • miten kirjoittaja on nuo pyhät kohdannut ja niissä kokenut sekä mitä haluaa noina pyhinä julistaa
  • ihmisten henkilökohtaisten suurten jumalanpalvelusten pohdintaa (kasteen ja konfirmaation pyhät, avioliittoon kuuluttamisen sunnuntai, läheisen kuolleiden kiitos, kodinsiunaus)
  • tietoa ja pohdintaa ajasta, iankaikkisuudesta ja kirkkovuodesta

Kirja antaa

  • syvälliset ja koskettavat näkökulmat kirkkovuoden suurten juhlapyhien sanomaan, se tarjoaa papeille ja kanttoreille tiedolliset ja pohdiskelevat aineistot näiden pyhien "jaakobinpainiin" eli saarnojen ja jumalanpalvelusten valmisteluun.
  • aineiston, jonka pohjalta seurakunnan työntekijän ja vapaaehtoisen vetäjän on helpohkoa valmistaa  seurakunnan erilaisten piirien tilaisuudet,  kinkereiden ohjelmat, sekä valmistautua seuroihin ja muihin seurakunnallisiin  puhetilaisuuksiin
  • luottamushenkilölle hänen tarvitsemansa tiedot kirkkovuoden tärkeimmistä pyhistä sekä kutsun osallistumaan aktiivisesti Jumalan kansan juhlaan

Lue tästä kirjailijan vinkit kirjan hyödyntämiseen.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon tästä.

Lukunäyte kirjasta.

Tarjous seurakunnille

Tarjoamme seurakuntatilauksena Pyhistä pyhimmät -kirjaa (norm. 20 €) seuraavin alennuksin:

1–10      kpl    20 %
11–20    kpl    30 %
21–        kpl    40 %

Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilauslomakkeelle tästä.

Kirjailijan terveiset: vinkkejä kirjan käyttöön seurakunnissa

"Pappien ja kanttorien kokoukset
Pappien ja kanttorien kokouksissa voidaan käydä keskusteluja ja valmistautua tulevien sunnuntaiden jumalanpalveluksiin ja seurakuntapiirien vetämiseen paneutumalla yhteisesti kirjan ajankohtaisiin lukuihin. Kokouksiin voidaan valmistautua siten, että jokainen lukee heille hankitusta kirjasta sovitun luvun tai joku papeista tai kanttoreista pohjustaa keskustelun kirjan tekstien ja virikkeiden pohjalta. Jos palavereissa käytetään lukuihin liitettyjä kysymyksiä, työskentely johtaa henkilökohtaiseen ja luottamusta synnyttävään teologiseen vuorovaikutukseen.

Työntekijäkokoukset
Kirjan luvut tarjoavat kirkkovuoden kulkuun liittyvän valmiin materiaalin kokousten hengellisen osuuden keskustelun alustamista varten sekä joukon pohdintakysymyksiä.

Seurakunnan toimintapiirit ja yksittäiset aikuistyön tilaisuudet
Kirja tarjoaa materiaalin seurakunnan monenlaisille piireille koko työkaudeksi tai yksittäisiin tilaisuuksiin, kinkereille, aikuis- ja senioriryhmille, retriitteihin jne. Lukujen pohjalta on helppoa laatia kirkkovuoteen liittyvät alustukset sekä valita keskustelun avaavat pohdintakysymykset.

Seurakunnan luottamushenkilöt 
Luottamushenkilöt ovat seurakunnan tärkeitä vaikuttajia. Heille kirja toimii kutsuna osallistumaan jumalanpalveluksiin, tutustumaan ennakolta kirkkovuoden suurten juhlapyhien teemoihin sekä rohkaisuna toimimaan jumalanpalvelusten ”isäntäväkenä”. Jumalanpalvelusten avustajille kirja toimii johdattelijana jumalanpalvelusten sisältöihin sekä kiitoksena heidän palvelustoiminnastaan.

Onnittelu- ja lahjakirja
Kristityn ajastaika soveltuu hyvin seurakunnan lahjakirjaksi yhteistyötahoille sekä merkkipäiväänsä viettäville."

Kari Pekka Kinnunen