Hengellisen Kuukauslehden lukijakysely

Hengellisen Kuukauslehden kehittämiseksi tarvitsemme apua asiantuntijoilta: teiltä lukijoilta. Vastaamalla tähän kyselyyn olet suureksi avuksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä, lopussa kysytään ainoastaan ikäsi.

Kiitos sinulle ajastasi!

 

  • Kysymyksiä lehdestä
  • 1. Oletko lukenut uusimman Hengellisen Kuukauslehden? *

  • 2. Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit Hengellistä Kuukauslehteä muille? *  • 3. Koetko lehden sisällön sinulle tärkeäksi? *  • 4. Hengellisen Kuukauslehden tilaajamäärän supistuessa joutuu H-Y tekemään ratkaisuja. Mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi mielestäsi paras? *
  • Taustakysymyksiä
  • 7. Mistä haet tietoa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnasta? Voit valita useita vaihtoehtoja. *  • 8. Oletko Herättäjä-Yhdistyksen jäsen? *