Syyskeräys 2020

Tuetaan ja rohkaistaan nuoria!

Nuoruuteni päivät ovat jo sangen kaukana. Rippikoulun kävin 38 vuotta sitten kotiseurakunnassani.  Seurakuntamme herännäishenkisestä nuorisotyöstä vastaavat veivät meitä monille retkille ja leireille. Kävimme mm. Aholansaaressa ja Roomassa. Tarvittiin kerhonohjaajia ja isosia. Muistan, kuinka meitä kannustettiin ja koulutettiin tehtäviin. Kiinnostus kirkon alan töihin kasvoi ja sillä tiellä olen tänäänkin.  

Viime kesän viisi rippikoululeiriä Aholansaaressa saimme toteutettua turvallisesti koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Myös ensi kesän leirit ovat täynnä. Tulevan talven aikana koulutamme leireille uusia isosia. Tilanteen salliessa järjestämme nuorille kokoontumisia.   

Herättäjä-Yhdistyksen syyskeräyksen 2020 tuen kohteena ovat nuoret. Keräyksellä tuetaan leirien ja tapahtumien järjestämistä nuorille sekä heidän kouluttamistaan. Myös tänään nuoret tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua!  Lahjoittamalla syyskeräykseen autat Herättäjä-Yhdistystä toimimaan nuorten hyväksi.

Kiitos lahjastasi!


Simo Juntunen,
Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja


Voit antaa tukesi nuorisotyöllemme lahjoittamalla haluamasi summan
tilille FI29 4747 0010 0394 77

tai MobilePayllä numeroon 10800.

Lue lisää nuorisotyöstämme täältä.