Kevätkeräys 2019

Kohtaamisia arjen keskellä

Me ihmiset haluamme jakaa elämämme valon ja varjon aikoja toistemme kanssa. Siioninvirsiseuroissa voimme yhdessä miettiä näitä asioita, tulla kohdatuksi, olla sitä mitä olemme.

Voit osallistua kevätkeräykseemme 2019 antamalla lahjasi
Herättäjä-Yhdistyksen tilille POP Pankki FI29 4747 0010 0394 77.
Viite 30301009.

Keräyslupa: RA/2018/1100. Keräysaika: 1.1.2019–31.12.2023, Manner-Suomi,
myönnetty 15.11.2018, Poliisihallitus.

 

Armon ovi aukeaa, jokainen nyt tulla saa

Suomessa järjestetään joka vuosi yli 1500 herännäishenkistä tapahtumaa. Niiden järjestämisestä ovat päävastuussa vapaaehtoiset. Auta meitä tukemaan heidän arvokasta työtään.
 
Kristuksen ja ihmisen välissä ei ole mitään, eikä siihen mitään aseteta. Tämä aikanaan radikaali ajatus on kantanut körttiläisiä jo yli 200 vuotta. Yhä vieläkin kodeissa ja seuratuvissa kokoonnutaan puhumaan ja veisaamaan, tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia, saamaan ja antamaan tukea kristittynä elämiseen. Seurayhteys kantaa arjessa ja juhlassa.
 
Seurojen lisäksi voimaa arkeen antavat Herättäjän kirkkopyhät sekä mm. erilaiset retket, matkat ja viikonlopputapahtumat. Kiitos teille kaikille, jotka aikaanne ja vaivojanne säästämättä teette ystävien kohtaamisen mahdolliseksi. Kiitos myös teille kaikille, jotka lahjoitatte rahaa tämän toiminnan tukemiseksi.
 
Tapaamisiin, ystävät!
Tule, ole ja lähde sellaisena kuin olet.

Herättäjä-Yhdistyksen kotimaan työn puolesta
Katariina Airas ja Leena Väyrynen-Si


 


 

Riitta Innamaa

70 v, Tampere

Körttipolkua olen taivaltanut kymmenisen vuotta. Jokin minut johdatti, aivan yksin, Seinäjoen kylmille ja sateisille juhlille vuonna 2009. Siellä tunsin heti tulleeni omieni joukkoon. Herännäisyys ei ollut minulle aiemmin tuttua, mutta juhlien jälkeen aloin käydä ahkerasti seuroissa. Sinne minua veti vakaa ja rauhallinen Siionin virsien veisuu sekä maltillisen syvälliset ja armolliset puheet. Seuroissa ei ylistetä eikä alisteta.

Nyttemmin toimin monessa mukana, koska haluan jakaa sitä hyvää, mitä itse olen saanut.

Herännäisyyden tärkeänä ytimenä on Jumalan suuruus ja ihmisen pienuus. Körttisyys on tavallisen ihmisen pientä uskoa, moniarvoista ja yhteneväistä kirkon kanssa. Erilaiset näkemykset sallitaan, eikä ketään suljeta pois. Herännäisyydessä katsotaan avaralle avoimin silmin.

Lue lisää kevätkeräyksestä 2019.

Kuva: Antti Rintala


Marja Liisa Knuutinen

37 v, Joensuu

Päädyin mukaan nuorehkona aikuisena, pitemmän ajan kuluessa heränneestä kiinnostuksesta körttiläisyyteen. Heränneet edustavat sellaista kristinuskon perinnettä ja ihmiskäsitystä, jota on hyvä olla kannattamassa. Liikkeessä yhdistyvät monien sukupolvien läpi kestäneet perinteet mutta kuitenkin myös avoimuus tämän päivän maailmalle. Se tuo lohdullista jatkuvuuden tunnetta, terveellä tavalla: ei olla jumissa paikoillaan, mutta ei myöskään hypätä tyhjyyteen kaikkea vanhaa unohtaen. Herännäisyydessä on sallittua tarvittaessa kyseenalaistaa ja arvioida asioita uudelleen, kun jostain saadaan uutta tietoa.

Saan olla sellaisessa joukossa, jonka seura parhaimmillaan hoitaa ja vahvistaa omaa mieltä. Herättäjän paikallistoiminnassa tulee tietysti myös uusia tuttavuuksia ja saa oppia yhdistystoiminnasta.

Toivotaan pitkää ikää Herättäjä-Yhdistykselle. Siellä on hyvät työntekijät, jotka tekevät tärkeää työtä. Toivottavasti myös nuoret ja työikäiset löytäisivät omalta tuntuvia ja elämäntilanteeseen sopivia toiminnan muotoja liikkeen parista läpi elämän.

Lue lisää kevätkeräyksestä 2019.

Kuva: Antti Rintala


Markku Vuolteenaho

40 v, Ylivieska

Herännäisyys on minulle synnynnäistä, sillä olen kasvanut perheessä, jossa seurat, Siionin virret ja arjen hengellisyys ovat olleet vahvasti läsnä. Olen saanut kotoani hyvät eväät toimia elämässä ja tietynlaisen arvomaailman.

Jos kysytään, miten herännäisyys näkyy minussa, siihen on yksityiskohtaisesti vaikeaa vastata. Ehkä herännäisyyden perusajatukset tulevat esiin minussa lähinnä siinä, miten toimin ja ajattelen arkisissa askareissa. Minulle herännäisyys on voimavara ja rakas perinne, joka sitoo minut vahvasti omiin juuriini ja saa tätä kautta tuntemaan turvallisuuden tunnetta. Siionin virsien veisaaminen luo minulle konkreettisimmin tämän tunteen.

Arvostan suuresti nykyherännäisyyden suvaitsevaa ja taustastaan riippumatonta lähimmäisen rakastamisen ilmapiiriä. Oma henkilökohtainen ja hiljainen usko Jumalaan ja se, että omasta uskosta ei tarvitse tehdä tiliä kenellekään ulkopuoliselle, on minulle myös tärkeää.

Olen onnellinen, että olen voinut siirtää tätä perinnettä myös omalle pojalleni. Iltarukoukset, herättäjäjuhlat ja esimerkiksi jo useana vuonna yhdessä käymämme varhaisnuorten telttaleirit Aholansaaressa ovat luoneet välillemme siteen, joka varmasti näkyy myös poikani tulevassa elämässä ja perusajatusmaailmassa.

Lue lisää kevätkeräyksestä 2019.

Kuva: Jemina Jaskari


Aino-Maija Elonheimo

57 v, Helsinki

Olen mukana körttiläisessä seuraliikkeessä, koska olen siihen lapsesta asti kasvanut ja sen perheeltäni ja suvultani oppinut.

Herättäjäjuhlien välissä — talven mittaan — kotiseurat ovat sekä sosiaalisesti että hengellisesti tärkeitä. Se on mielekästä matalan kynnyksen maallikkotoimintaa, helppoa yhdessäoloa Siionin virsien ja lyhyiden puheiden äärellä.

Veisaaminen on rukousta, valmistellut puheet pohdintaa, ääneen ajattelua ja jakamista, ei mitään julistusta tai käännytystä.

Kotiseuroissa on hyvin vähän minkäänlaista pönötystä, hengellistä kohokuorisuutta tai feikkiä, ja juuri se aitous, rosoisuus ja inhimillisyys puhuttelee minua. Seurat tarjoavat lepohetken kiireisen arjen keskellä, Jumalan edessä ja yhdessä ystävien kanssa.

Kun kerroin kerran nuorena opiskelijana yhdelle körttisaarnaajalle, että olen jotenkin etääntynyt körttiläisyydestä, hän vastasi vain: ”Älä ole huolissasi, kyllä sinut vielä takaisin rakastetaan!” Niin on käynytkin. Seuratoimintaa tukemalla voimme tarjota niitä paikkoja, joissa ihmistä rakastetaan, joissa hän saa levätä, joissa uusia ystäviä voi liittyä mukaan.

Lue lisää kevätkeräyksestä 2019.

Kuva: Antti Rintala


Maija Korhonen: Levyseurat Joensuussa

Herättäjäjuhlien CD-levyseurojen kuuntelemisen aloitimme syksyllä 2011 Oulun herättäjäjuhlilta. Tallenteiden kuuntelu on jatkunut vuosittain, viimeisenä Tampereen juhlat.

Idean herättäjäjuhlien CD-levyjen kuunteluun heräsi vanhusten juhlaikävästä. He olivat vuosikymmeniä käyneet juhlilla ja nyt ikävuosien heikentämä terveys esti pitkät juhlamatkat. Tämän vuoksi hankimme juhlien CD-levyt, joita yhteisesti olemme kuunnelleet seurat kerrallaan.

Kokoonnumme levyseuroihin joka toinen keskiviikko klo 14 syksystä kevääseen seurakunnan omistamassa Louhelantuvassa. Seurojen aluksi nautimme päiväkahvit, vaihdamme kuulumiset ja sitten hiljennymme kuuntelemaan seurapuheet ja veisaamme virret juhlakansan mukana. Juhlien CD-levyt saamme kuunnelluksi tammikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen olemme jatkaneet virsiseuroilla huhtikuulle asti. Seurojen vapaaehtoinen kolehti tulee Herättäjä-Yhdistykselle.

Seuroissa kävijöitä on ollut keskimäärin 10 henkilöä, mukana myös herättäjäjuhlille osallistuneita. Hyvin valmistetut seurapuheet ja valitut virret aina uudelleenkin kuultuina ovat antaneet virkistystä ja tukea jokapäiväiseen elämäämme.

Seurojen kävijämäärä on pysynyt lähes samana vuodesta toiseen. Arkipäivän levyseuroilla on ollut oma paikkansa erityisesti eläkeikäisille. Työelämän päätyttyä on aikaa tulla yhteen tapaamaan kanssaihmisiä, kuunnella seurojen sanomaa ja keskustella elämän tärkeistä kysymyksistä.

Perinteiset, kerran kuukaudessa sunnuntaisin srk-keskuksessa järjestettävät siioninvirsiseurat kokoavat 30–40 hengen ystäväjoukon.

Lue lisää kevätkeräyksestä 2019.