Kutsu vuosikokoukseen ja Herättäjä-Yhdistyksen vaalien valmistelukunnan esitys

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Nivalan herättäjäjuhlien yhteydessä 5.7.2019.

Linkki kokouskutsuun

Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2018 vuosikokouksen valitsema aluetoimikuntien puheenjohtajista koostuva vaalien valmistelukunta kokoontui Aholansaaressa 9.2.2019. Yhdistyksen paikallisosastoilta ja aluetoimikunnilta oli pyydetty syyskuussa 2018 lähetetyllä kirjeellä ehdotuksia hallitukseen valittavista jäsenistä. Valmistelukunta sai ehdotukset viidestä henkilöstä; diakoni Raija-Liisa Anttonen Imatralta, kirjailija Minna Kettunen Lapinlahdelta, talouspäällikkö Harri Nousiainen Liperistä, rehtori Tapani Rantala Turusta ja pastori Outi Uusimäki Oulusta.

Hallituksen jäsenistä vuonna 2019 erovuoroisia ovat: Minna Kettunen, Tapani Rantala ja Outi Uusimäki. He ovat olleet hallituksessa yhden kauden (3 vuotta).

Vaalien valmistelukunta esittää Nivalassa 5.7.2019 pidettävälle Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukselle, että hallitukseen valitaan Minna Kettunen, Tapani Rantala ja Outi Uusimäki.

Herättäjä-Yhdistyksen tilintarkastajaksi vaalien valmistelukunta esittää valittavaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young.

Yrjö Sorvari            
Vaalien valmistelukunnan puheenjohtaja      

Karoliina Virkamäki 
Vaalien valmistelukunnan sihteeri