Kirjoituspyyntö: Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus herännäisyydessä

Kirjoita kokemuksistasi seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta herännäisyydessä.

Kirjoituspyyntö: Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus herännäisyydessä

 

Teen Åbo Akademin teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian oppiaineessa väitöskirjan jälkeistä tutkimusta herätysliikkeisiin eritasoisin sitein kytkeytyvien, seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemuksista. Kerään tutkimushankkeeni ”Seksuaalinen moninaisuus herätysliikkeissä – kerrottuja kokemuksia” tämänhetkistä vaihetta varten kirjoituksia kaikenikäisiltä (täysi-ikäisiltä) ihmisiltä, joilla on omakohtainen side herännäisyyteen ja jotka kokevat kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

   Olen kiinnostunut esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä: Mitä herännäisyys on merkinnyt ja merkitsee sinulle? Miten olet kokenut uskonnollisen vakaumuksesi, hengellisyytesi ja oman seksuaalisuutesi yhdistämisen ja todeksi elämisen? Miten olet elänyt herännäisyyteen kytkeytyvänä seksuaalivähemmistön edustajana? Miten näet nykyisen kirkossa ja laajemminkin yhteiskunnassa käytävän keskustelun seksuaalisuuden moninaisuudesta?

   Pyydän sinua ensisijaisesti kirjoittamaan aiheesta. Voit kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Tekstisi ei tarvitse rajoittua edellä listattuihin kysymyksiin. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä tekstisi sähköpostina tai sähköpostin liitetiedostona. Voit myös lähettää tekstisi kirjeenä. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta pyydän sinua mainitsemaan sukupuolesi, kotipaikkakuntasi, ikäsi ja ammattisi. Tekstin pituudella ei ole ala- tai ylärajaa. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

   Tutkimustulosten julkaisemisen yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä häivytetään henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tutkimushankkeen päätyttyä kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin aineistosta poistetaan mahdolliset henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksessa. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoituksesi hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Kirjoitustasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kirjoittajien anonymiteetti taataan.

 

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!

 

Eetu Kejonen, apurahatutkija

 

eetu.kejonen@abo.fi

puh. 041−700 3172

Åbo Akademi, Piispankatu 19, 20500 Turku