Päätoimikunta 1.12.2012
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan päätöksistä 1.12.2012

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan vuoden viimeinen kokous pidettiin Helsingissä 1.12.2012. Kokouksessa käsiteltiin mm Herättäjä-Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2013. Toiminnan erityisenä teemana tulee olemaan nuorisotyön juhlavuoden viettäminen.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin

Herättäjä-Yhdistyksen perustehtävä on huolehtia, että seuroja pidetään ja Siionin virsiä veisataan. Tavoitteena on rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä.

 

Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat aluetyö, nuoriso- ja opiskelijatyö, musiikkityö, kansainvälinen työ ja kustannustoiminta. Herättäjäjuhlat pidetään vuonna 2013 Haapajärvellä.

 

Herättäjä-Yhdistyksen budjetti vuonna 2013 on kooltaan n 2,3m €.  Yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset rakentuvat keskeisesti kolehtien ja lahjoitusten eli kansan karttuisan käden varaan. Henkilöstöä yhdistyksen palveluksessa tulee olemaan 20.  Tasapainoinen talous edellyttää kustannusten hallintaa, kolehtitulojen kasvua ja avustustulojen säilymistä nykyisellään.

 

Herättäjä-Yhdistyksen ja Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten arvo on 64t €. Uutena nimikkokohteena on työntekijöiden koulutus Namibian luterilaiselle kirkolle. Heränneen kansan uusina nimikkolähetteinä aloittavat Katariina Kiilunen ja Tero Massa, jotka lähtevät työhön Thaimaahan. 

 

Nuorisotyön juhlavuosi

Yhdistyksen toiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuoret ja nuorisotyö vuonna 2013. Nykymuotoinen nuorisotyö käynnistyi 40 vuotta sitten, kun Herättäjä-Yhdistykseen palkattiin ensimmäiset nuorisosihteerit.  Juhlavuonna nuorisotyö toteuttaa kampanjan, jonka teemana on ihminen, Jumalan kuva. Kampanjan nimi on ”Katso ihmistä”. Katso ihmistä nimen alle on kirjattu nuorisotyötä kuvaavat voimasanat: Armo, toivo, oikeus ja vastuu. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään Katso ihmistä -yhteislaulu- ja konserttikiertue. Juhlavuoden päätapahtuma pidetään syksyllä Helsingissä. Lisäksi kampanjan pohjalta kootaan nuorteniltamateriaali jaettavaksi seurakuntiin. Katso ihmistä teema näkyy vuoden aikana vahvasti nuorisotyön eri tapahtumissa. Kampanja avataan tammikuussa Nuori 2013 tapahtumassa.

 

Siionin virsien uudistaminen, strategian valmistelu ja sääntöjen uudistamisen valmistelu jatkuvat 2013

Siionin virsissä kuuluvat herännäisyyden sydänäänet. Herättäjä-Yhdistyksessä käynnistynyt hanke Siionin virsien uudistamiseksi jatkuu vuonna 2013. Uudistamisessa on menossa parhaillaan nykyisten virsitekstien uudistamistyö. Luonnoksia uudistetuista teksteistä esitellään mm Hengellisessä Kuukauslehdessä.

 

Herättäjä-Yhdistykselle valmistellaan vuoteen 2020 tähtäävää strategiaa päätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Hautalan johdolla.  Rinnakkain valmistellaan yhdistyksen sääntöjen uudistamista. Mahdollisten sääntömuutosten hyväksymisestä päättää yhdistyksen vuosikokous.

HAAPAJÄRVEN JA LAPUAN HERÄTTÄJÄJUHLIA KOSKEVIA PÄÄTÖKSIÄ

Päätoimikunta hyväksyi toiminnanjohtajan valmisteleman esityksen Haapajärven herättäjäjuhlille kutsuttavista puhujista. Herättäjäjuhlien pääohjelma juhlakentällä koostuu perinteisen tavan mukaisesti seuroista, vuoroveisuista, raamattutunnista ja jumalanpalveluksesta.  Juhlia varten puhujia kutsutaan 35.

Tiedoksi merkittiin Haapajärven juhlatoimikunnan valmistelema herättäjäjuhlien talousarvio.

Lapuan vuoden 2014 herättäjäjuhlien tunnukseksi valittiin Siionin virren 297 sanat: Tule, Kristus, huomiseenkin.   

 

TOIMINTAOHJE HAITALLISEN HÄIRINNÄN HALLINTAAN HYVÄKSYTTIIN

Päätoimikunta hyväksyi työsuojelutoimikunnan esityksen ohjeista, jonka tarkoituksena on edistää hyvää kohtelua työpaikalla ja antaa toimintaohje haitallisen häirinnän hallintaan.

KARHUMÄKISÄÄTIÖN JA AHOLANSAARISÄÄTIÖN HALLITUSTEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Päätoimikunta valitsi Karhumäkisäätiön hallitukseen Kalle Hiltusen, Jussi Vaahtoniemen ja Sakari Kalliovälin. Varajäseniksi valittiin Ulla Mäki-Lohiluoma ja Paavo Malkamäki

Aholansaarisäätiön hallitukseen valittiin Simo Juntunen

Herättäjä-Yhdistyksen ehdokas Suomen Lähetysseuran hallitukseen 2013

Päätoimikunta päätti asettaa Simo Juntusen ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallitukseen vuoden 2013 seuran vuosikokouksessa.

Kehittämishanke varhaisnuorisotyöhön

Päätoimikunta päätti asettaa työryhmän valmistelemaan kehittämishanketta nuorisotyöhön. Työryhmään nimettiin Mika Nuorva, Antti Rintala, Antti Maunumaa, Minna Ruuttunen, Mauno Nivala ja Simo Juntunen. Työryhmältä odotetaan kokonaisesitystä kehittämishankkeesta alkuvuodesta 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi