Päätoimikunta 15.9.2012
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 15.9.2012 Haapajärveltä

 

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta piti syksyn kokouksensa Haapajärvellä 15.9.2012. Kokouksen alussa Haapajärven seurakunnan kirkkoherra Kari Tiirola ja Haapajärven herättäjäjuhlien pääsihteeri Esko Muilu esittelivät herättäjäjuhlien valmistelutilannetta.  Juhlien valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Syksyn aikana valmistuu mm. juhlien lopullinen ohjelma ja talousarvio. Juhlaorganisaatio tekee valmisteluja täydellä höyryllä. Tavoitteena on järjestää sisällöllisesti ja taloudellisesti onnistuneet herättäjäjuhlat. Juhlien tunnuksena ovat Siionin virren sanat ”Sanasi annoit”.

ISONKYRÖN VUOSIKOKOUKSEN PALAUTE

Vuosikokous valitsi päätoimikuntaan erovuoroisten jäsenten vaalissa jatkamaan ekonomi Pekka Leskelän ja toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoman vanhoina jäseninä. Uusiksi jäseniksi valittiin pastori Jaakko Linko Lapualta ja toimitusjohtaja Antto Joutsiniemi Oulunsalosta. Heidän toimikausi alkaa vuoden 2013 alussa, jolloin päätoimikunnasta jäävät pois yrittäjä Kalevi Laurila ja kanttori Hanna Autio. Vuosikokouksen päätökset merkittiin tiedoksi.

Päätoimikunta keskusteli Isonkyrön vuosikokouksessa esille tulleista ehdotuksista kuten vuosikokouksen ajankohdan vaihtamista ja päätoimikunnan kokouksista tiedottamista.

Vuosikokouksen ajankohta

Päätoimikunnan keskustelussa vuosikokouksen ajankohdan vaihtamiseen ei tehty ehdotuksia. Vuosikokous nähtiin tarkoituksenmukaisena järjestää jatkossakin herättäjäjuhlien yhteydessä. Juhlilla vuosikokouksen ajankohdaksi on vakiintunut lauantai aamu klo 8.30. Vuosikokoukselle nähtiin muitakin mahdollisia ajankohtia juhlien yhteydessä, mutta päädyttiin lopulta siihen, että nyt vakiintunut aika on paras mahdollinen.

Päätoimikunnan kokouksista tiedottaminen

Päätoimikunnan päätöksistä ja kokouksista tiedottamisen parantaminen nähtiin tärkeäksi. Päätettiin, että jatkossa jokaisesta päätoimikunnan kokouksesta toiminnanjohtaja laatii tiedotteen, joka julkaistaan Herättäjä-Yhdistyksen kotisivuilla ja Hengellisessä Kuukauslehdessä.

ALUESIHTEERI KALLE HILTUSEN OPINTOVAPAA 2013 - 2014

Päätoimikunta myönsi Etelä-Pohjanmaan aluesihteeri Kalle Hiltuselle hänen anomuksestaan osa-aikaisen opintovapaan jatko-opintoja varten ajalle 1.4.2013 - 30.9.2014. Hiltunen työskentelee aluesihteerinä 50 % työajalla ko. aikana.

ALUESIHTEERI SAMULI KORKALAINEN KOKOAIKAISEKSI MUSIIKKISIHTEERIKSI 2013 - 2015

Päätoimikunta nimesi Helsinki-Uusimaan aluesihteeri Samuli Korkalaisen hoitamaan kokoaikaisesti  Herättäjä-Yhdistyksen musiikkisihteerin tehtäviä kolmen seuraavan vuoden (2013 – 2015) ajan. Parhaillaan valmisteilla oleva Siionin virsien kokonaisuudistus, vuonna 2014 vietettävä musiikkityön juhlavuosi ja tarpeet musiikkityön yleiseen kehittämiseen edellyttävät henkilöstöresurssien lisäämistä ko. työalalle.  Toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet hakea määräaikaista (2013-2015) Helsinki-Uusimaan aluesihteeriä osa-aikaiseen (50%)työsuhteeseen ja päättää valinnasta.  Musiikkityöhön kohdistuvat lisääntyvät henkilöstökulut katetaan aiemmin saaduista testamenttilahjoituksista.

TESTAMENTTILAHJOITUS NUORISO- JA OPISKELIJATYÖHÖN

Herättäjä-Yhdistys on saanut testamenttilahjoituksen nuoriso- ja opiskelijatyöhön. Päätoimikunta päätti suurella kiitollisuudella ottaa lahjoituksen vastaan. Päätoimikunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan testamentista muodostetaan lahjoittajan tahdon mukaisesti rahasto, jonka käytöstä päätoimikunta päättää erikseen.  Toimistopäällikkö Hanna Maunula ja toiminnanjohtaja Simo Juntunen valtuutettiin hoitamaan testamentin vastaanottamiseen liittyviä käytännön jatkotoimia ja -valmistelua.

SIIONIN VIRSIEN KOKONAISUUDISTUKSEN TILANNE

Päätoimikunta merkitsi tiedoksi toiminnanjohtaja Simo Juntusen ja puheenjohtaja Jukka Hautalan katsauksen Siionin virsien kokonaisuudistuksen tilanteesta. Tekstijaoksen työssä on meneillään virsien muokkaustyö, joka on edennyt odotettua hitaammin. Sävelmäjaos odottaa luonnoksia uudistetuista virsien teksteistä.

KUSTANNUSTOIMINNAN TILANNE

Päätoimikunta kävi keskustelua Herättäjä-Yhdistyksen kustannustoiminnan kehittämisestä. Herättäjä-Yhdistys kustantaa ja julkaisee äänitteitä, lehtiä ja kirjoja.  Kustannustoiminnan valmistelua varten on toiminnanjohtaja koonnut työryhmän, joka tekee esityksiä päätoimikunnalle kustanteista ja toiminnan kehittämisestä. Keskustelussa todettiin, että kustannustoiminnassa on ollut 2000-luvulla monia muutoksia ja toiminta on hakenut uusia muotoja mm. yhteistyön kautta muiden kustantajien kanssa. Toiminta nähtiin tärkeäksi osaksi yhdistyksen aatteellista työtä. Työryhmältä odotetaan jatkossakin kehittämisehdotuksia ja se voi käyttää työssään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

PÄÄTOIMIKUNNAN KOKOUKSET 2012-2013

Päätoimikunta päätti seuraavista kokousajoista ja paikoista:

1.12.2012 Helsinki Seuratupa (toiminta- ja taloussuunnitelma 2013), 26.1.2013 Helsinki Seuratupa (järjestäytyminen), 23.3.2013 Lapua Wanha Karhunmäki (tilinpäätös), 25.5.2013 Aholansaari, 5.7.2013 Haapajärvi (tarvittaessa), 14.9.2013 Lapua, 30.11.2013 Helsinki (toiminta- ja taloussuunnitelma)

Lisäksi Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät ja päätoimikunta tekevät yhteisen retken Viron Taluun 3.-5.5.2013. Taluun on valmistumassa Herättäjä-Yhdistyksen tuella Viron luterilaisen kirkon käyttöön leirikeskus. Päätoimikunta kokoontuu tarvittaessa muulloinkin ja pitää puhelin- ja sähköpostikokouksia.

TALOUSKATSAUS

Päätoimikunta merkitsi tiedoksi Herättäjä-Yhdistyksen talouskatsauksen puolivuotisraportin. Alkuvuodesta taloudellinen tilanne oli kehittynyt positiiviseen suuntaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kolehtitulot olivat kasvaneet jonkin verran. Tähän vaikuttaa mm. Herättäjä-Yhdistyksen juhlavuoden tapahtumat, jotka ovat koonneet runsaasti väkeä. Myös testamenttilahjoitukset olivat alkuvuodesta lisääntyneet. 

-----------------------------------------------------

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan kuuluvat vuonna 2012 rehtori Jukka Hautala (puheenjohtaja) Ylivieskasta, ekonomi Pekka Leskelä Espoosta (varapuheenjohtaja), kanttori Hanna Autio Keravalta, rovasti Aku Keltto Porista, yrittäjä Kalevi Laurila Oulunsalosta, pastori Taina Manninen Kuusamosta, opiskelija Eetu Muilu Helsingistä, toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasasta, nuorisotyönohjajaa Mauno Nivala Lahdesta, toimittaja Marjatta Pulkkinen Kiuruvedeltä, pastori Raili Pursiainen Kuopiosta ja rovasti, TT Antti Vanhanen Lappeenrannasta. Päätoimikunnan sihteerinä ja esittelijänä on Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen Lapualta.


docx liite

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 15.9.2012 Haapajärvellä (doc)

pdf liite

Tiedote päätoimikunnan kokouksesta 15.9.2012 Haapajärvellä (pdf)
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi