H-L
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

H-L

H | I | K | L

 

 

H


Heimotyön talkoissa
Petroskoin kirkon
peruskiven
muurausjuhla 9/2005.

Heimotyö
Herättäjä-Yhdistyksen organisoimaa talkootyötä suomensukuisten kansojen keskuudessa Venäjällä ja Virossa. Keskeisellä sijalla talkoorakentaminen ja humanitäärinen avustustoiminta. Verkossa.

Herraa hyvää kiittäkää
Ystäväkansan spontaani ilon ja kiitoksen ilmaus. Veisataan usein suurten körttitapahtumien päätösvirtenä, etenkin nuorison keskuudessa.
Siionin virsi 279, ja nro 332 virsikirjassa, josta körttiläiset sen veisaavat b-nuotilla niekkujen kanssa.

Heränneen kansan lähetysrahasto
Körtit keräävät lähetyskolehdin tänne ja toimittavat sieltä edelleen Suomen Lähetysseuralle, jonka jäsenjärjestö Herättäjä-Yhdistys on. Yhdistyksellä on nimikkolähettejä ja vaihtuvia nimikkokohteita. Lähetysrahaston tilinro EPOP 515444-25816. Vuosittaiset HY:n nimikkokohteet verkossa.

Herännäisnuorten kuoro
Helsingissä toimiva taidokas opiskelijakuoro. Pikkusisarina opiskelijakuorot Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Verkossa.

Herännäisopisto
Yhdeksän kansanopistoa eri puolilla Suomea. Verkossa.

Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro
Perustettu 1975, n. 100 laulajaa. Ohjelmistona Siionin virsien kuorosovitukset. Verkossa.

Herätys
”Uskonnollinen murroskokemus, jossa ihminen tulee tietoiseksi Jumalan todellisuudesta”. (evl.fi)
”Tosiasioihin havahtumista. Ellei kirkko selvästi sano, mitä herääminen merkitsee, unissakävelijät, jotka luulevat olevansa valveilla, kulkevat muualle heräteltäviksi.” (Pekka Leino)
Kun isompi joukko syvemmin kiinnostuu uskon asioista.

Herätysliike
Perinteisiä kirkon sisällä vaikuttavia herätysliikkeitä ovat rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus, jotka syntyivät 1700–1800-lukujen vaihteen tienoilla. Viidenneksi herätysliikkeeksi, ”viidesläisyydeksi” nimitetään 1940–50–luvuilla Suomeen rantautunutta herätyskristillisyyttä.
* Liikkeissä korostuvat kussakin omat painotuksensa, traditioiden jatkaminen ja yhteenkuuluvuus.

Huumori
”Välähtää keventävänä ja nostavana voimana. Hyviä seuroja voidaan sanoa hupaisiksi. Huumori on evankeliumin sukulainen, ne ajavat yhdessä pois perkelettä, keventävät sydäntä ja syventävät ihmisten keskinäistä ymmärtämystä.” (Jaakko Elenius)
*Körttihuumorista ja anekdooteista saisi oman kirjan.

H-Y
Ks. Herättäjä-Yhdistys

Högman, Jaakko (1750-1806)
Alunperin Hökkä. Jyväskylässä asunut seppä, jonka luota Paavo Ruotsalainen lähti uskonahdistuksessaan apua hakemaan. Seppä Högman lausui Ukko-Paavolle kuuluisat sanat: "Vain yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisällinen tunto." Tapaaminen oli käännekohta Paavo elämässä.

Takaisin ylös

 

I

Ikävöivä usko
”Jos et osaa rukoilla, ikävöi.”
Sukulaissanoja ovat toivominen, kaipaaminen, odottaminen ja halajaminen.

Isänmaallisuus
Körtit ovat perinteisesti olleet isänmaallisia, muutkin kuin pohjalaiset.

Takaisin ylös

 

K

Kahden maan kansalaisuus
Herännäisyyden uskonkäsitykseen sisältyy ajatus kristityn kahdesta isänmaasta ja arjen kristillisyydestä. Herännäisyydessä rohkaistaan ihmistä osallistumaan ympäröivään elämään ja olemaan kriittisesti kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista iankaikkisuuden asiaa unohtamatta.

Kamarikeskustelut
Seurojen jälkeistä vapaamuotoista keskustelua voidaan kutsua kamarikeskusteluksi, mutta sillä tarkoitetaan myös kamariin vetäytymistä, yksityistä rippiä ja sielunhoidollista keskustelua.
Varsinaisissa seuroissa ei yleensä ole ihmisten välistä vuoropuhelua, joka viriää usein vasta seurapuheiden jälkeen.

Kilvoitteleminen
”Ihminen pyrkii luopumaan yrittämisestä ja rauhoittumaan jaksaakseen luottaa Jumalan armoon, ei omiin voimiin.”
”Taito pitää maallinen erillään hengellisestä ja laki erillään evankeliumista.” (Jaakko Elenius)
Ikuisen elämän, ei ulkoisen elämän voittojen tavoittelemista.

Kolehti
Seuroissa usein kerätään kolehti eli vapaaehtoinen avustus Herättäjä-Yhdistykselle. Näin tuetaan oman hengellisen kodin pystyssä pysymistä.

Kyselevä mieli
Sukua ”aralle mielelle” ja ”pienellä paikalla olemiselle”.
Kysymys panee liikkeelle, nostaa jaloille, tähtää vuorovaikutukseen.
Jeesus kysyi: ”Kenenkä te sanoitte minun olevan?”

Kärsimys
”Monen vaivan kautta meidän pitää sisälle tuleman Jumalan valtakuntaan.” (Paavo Ruotsalainen)


Talkoissa Aholansaaren
rakennustyömaalla.
Kuva: Osmo Kangas

Kökkä
Talkoot, tyypillistä körttiläisyydessä.

Körttifoorumi
Keskustelua herännäisyyden tiimoilta osoitteessa www.h-y.fi/foorumi.

Körttihuivi
Musta huivi sinisin raidoin. Tyypillinen körttiasuste, joita näkee mm. herättäjäjuhlilla.

Körttikauppa
Osoitteessa www.h-y.fi/kauppa. Myös esim. Herättäjän kirjakauppa Lapualla.

Körttikoti
Ks. Heränneiden ylioppilaskoti.
Myös mikä tahansa herännäishenkinen koti.

Körttiopisto
Ks. herännäisopisto.

Körttipaita
2000-luvulla myyntiin tulleet suositut t-paidat, joissa Siionin virsistä poimittuja tekstejä, kuten ”Olen maan päällä muukalainen”, ”Nyt ihmettelen tässä”, ”Odotan noutajaani” ja ”Mua siipeis suojaan kätke”. Osa tämän päivän körttipukua?

Körtti(s)festarit
= herättäjäjuhlat

Takaisin ylös

 

L

Lagus, Jonas 1798–1857
Malmbergin ohella toinen pohjalaisen herännäisyyden johtohahmo. Herännäispappeja molemmat.

Lapsen oikeus
Vaivatulla ja hylätyksi itsensä tuntevalla ihmisellä on lapsen oikeus asettua kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen eteen. "Sinä et tunne häntä, mutta hän tuntee sinut".

Lohdutus
"Jumala on tarkoittanut kaiken armonsa ja rakkautensa juuri murheelliselle ja ahdistetulle ihmiselle." (Jaakko Elenius)

Takaisin ylös

 

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi