Yleiset perustelut SVUT:n päätökselle
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yleiset perustelut SVUT:n päätökselle

 

Seuraavassa esitellään niitä yleisiä periaatteita ja arviointikriteerejä, joiden perusteella nykyisen kokoelman – lisävihko mukaan lukien – virsien kokonaisuutta on tarkasteltu.

1. Virsien sisältöön liittyvä aihepiirin päällekkäisyys ja toisto

a) Poistetaan tai yhdistetään sellaiset virret, jotka ovat vähän veisattuja ja joilla ei ole erityistä itsenäistä sanomaa ja joiden aihepiiristä on paljon käytetympiä variantteja.

b) Tarkastellaan erityisesti tiettyjen runsaasti virsiä kirjoittaneiden runoilijoiden (esimerkiksi Nyberg, Kahl, Odhelius) koko tuotantoa päällekkäisyyksien näkökulmasta ja mahdollisesti yhdistetään poistettavaksi ehdotetun virren säkeistöjä tunnetumpaan, mikäli se on kerronnan kannalta mahdollista.

c) Kärsimyksen ja itsetutkistelun virsiä on kokoelman sisällöllisen tasapainon näkökulmasta tarkasteltuna runsaasti.

2. Virsien kielelliseen ilmaisuun ja sanomaan liittyvät vaikeudet

a) Poistetaan tai yhdistetään sellaiset virret, joiden teksteistä on vaikea muokkaamallakaan löytää selkeää ajatuskulkua tai kerronnallista ”punaista lankaa”. Taustalla on usein edellisten uudistusten yhteydessä tehdyt virsien ”katkomiset” ja jakamiset. Usein nämä virret sisältävät myös päällekkäisyyttä käytetympien ja tunnetumpien virsien kanssa.

b) Uudistetaan tai poistetaan aikasidonnaisia virsiä, joiden ajatus ja kielikuvat avautuvat vaikeasti.

c) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, joiden ilmaisu ei saavuta Siionin virsille tyypillistä monikerroksisuutta.

3. Lisävihkon virret

a) Mitkä vuoden 1986 virsikirjan virret on syytä olla myös Siionin virsissä?

b) Seurakäytön näkökulmasta virsi ei tuo kokoelmaan olennaisesti uutta.

4. Virsien teologiseen sisältöön liittyvät painotukset, jotka ovat nykyherännäisyyden uskonkokemuksen ja teologian näkökulmasta vieraita

a) Uudistetaan tai poistetaan virsiä, jotka ovat ylhäältä päin osoittelevia ja uskonnolliseen omahyväisyyteen tai toisten tuomitsemiseen taipuvia.

b) Vältetään Jeesuksen suuhun laitettuja suoria sitaatteja.

c) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, jotka sisältävät voimakkaan ”maailman” ja ”uskonyhteisön” jaon korostamalla ulkoisiin muotoihin liittyvää syntikäsitystä.

d) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, joiden sanomassa oma syntisyys ylikorostuu.

Tapahtuu
Pe 20.10.–21.10.
Seurapuhujakoulutusta Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 27.10.–29.10.
Aikuisten kertausrippikoulu Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 29.10.–2.11.
Herännäishenkinen kylpylämatka Viron Haapsaluun. Lisätietoja.
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi