Virsien karsiminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siionin virsien uudistuksen ensimmäinen vaihe

Virsien säilyttäminen, yhdistäminen ja hyllylle laittaminen

Siionin virsien kokonaisuudistustyö aloitettiin nykyisen kokoelman (314 virttä) kriittisellä tarkastelulla. Nykyinen kokoelma on liian laaja seurakäyttöä ajatellen ja yksittäisen veisaajan hallittavaksi – etenkin kun oletetaan, että uusia ja ajankohtaisia virsiä olisi mahdollista sisällyttää myös tämän uudistuksen yhteydessä Siionin virsien kokoelmaan. Uudistustyö aloitettiin nykyisen kokoelman tiivistämisellä.

Vuonna 2006 toteutettu Siionin virsien käyttötutkimus osoitti, että peräti noin neljännes kokoelman virsistä on erittäin harvoin veisattuja. Käyttötutkimuksen tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siinä ”hännille jääneet” virret tulisi automaattisesti poistaa, vaan kunkin virren asema jatkossa on pohdittava ja perusteltava laajemmin ja suhteutettuna kokonaisuuteen.

Esitys karsittavista virsistä

Päätoimikunnan nimeämät teksti- ja sävelmäjaostot jättivät syksyllä 2009 ehdotuksen karsittavista virsistä ja muista muutostarpeista Siionin virsien uudistustoimikunnalle (jatkossa SVUT). SVUT käsitteli nämä jaostojen esitykset joulukuussa.

SVUT:n nimeämä palauteryhmä sai ehdotuksen karsintavaiheesta palautteenantoa varten ennen joulua ja heitä pyydettiin antamaan palautteensa tammikuun 2010 loppuun mennessä. SVUT korosti, että palautteenantajien mielipiteet ja näkökulmat olivat tässä vaiheessa erittäin tärkeitä. SVUT:n ehdotus sisälsi tuossa vaiheessa myös avoimeksi jätettyjä virsiä, joihin aivan erityisesti toivottiin palautteenantajien evästyksiä ja näkemyksiä.

SVUT kävi läpi palauteryhmän palautteet Lapualla 17.3.2010 ja päätti ne huomioiden Siionin virsistä, jotka yhdistetään tai laitetaan tässä vaiheessa työskentelyä hyllylle odottamaan uudistustyön edistymistä. Päätöksen virsikohtaiset perustelut laadittiin keväällä 2010.

Hyllylle laitettavat ja uudistettavat virret

SVUT:n päätös hyllylle laitettavista ja uudistettavista Siionin virsistä Lue lisää

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi