Vanhat virret 181-190
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vanhat virret 181-190

181

1. Ostetut sielut, joutukaa
pois synnin Baabelista.
Näin paetkaamme maailmaa
ja seuraa vaarallista.
Me sukukuntaa olemme
ylhäältä syntynyttä
ja aarteenamme pidämme
Jeesuksen veljeyttä.

2. Nyt tutkikaamme tarkasti
sukumme alkujuurta.
Kun Jeesus kuoli, kokosi
hän perhekuntaa suurta.
Myös meidät ristinkuolollaan
hän osti Isällensä.
On perhe hänen huostassaan
kuin taivas tähtinensä.

3. Te kaikki alla auringon
nyt Herraa ylistäkää.
Te, joissa Herran Henki on,
syvästi ymmärtäkää:
on valo tähtien ja kuun
ja auringonkin suuri,
vaan kirkas loiste ristinpuun
on armon alkujuuri.

182

1. Ystävät, heikot kristityt,
yhdessä kaikki käykää nyt
rukoillen luokse Jeesuksen
ja eteen armoistuimen.

2. Pyytäkää, että vaikeissa
vaivoissa, kiusauksissa
me varjeluksen saisimme,
uskossa kestää voisimme.

3. Herramme, anna apusi
ja pyhä varjeluksesi
aikoina surullisina.
Vapahda meidät vaaroista.

4. Kaitsija paras sielujen,
suojele lauma lampaiden,
petojen suusta pelasta,
ne etteivät saa raadella.

5. Kun alla vihan ankaran
tuomita tahdot maailman,
kätesi alla suojan saa,
ken sinne turvaan kiiruhtaa.

6. Sielumme ynnä ruumiimme
haltuusi, Jeesus, uskomme.
Voi voimallinen armosi
vaivamme muuttaa voitoksi.

7. Kunnes me kotiin pääsemme
ja kunniasi näemme
iäti saamme veisata
sinulle, Jeesus, kiitosta.

183

1. Suo, Jeesus, hellä mieli
ja ystäväisi kieli
alati ollaksemme
lohduksi toisillemme.

2. Pois ota mestarointi
ja tuomitseva sointi
minunkin äänestäni,
ylhäinen ystäväni.

3. On väsynyttä monta,
heikkoa, toivotonta,
ihmisten sanat kovat
kun heitä lyöneet ovat.

4. Lohduttajamme hyvä,
suo rauha enentyvä.
Sen virrata suo meihin
ja meistä uupuneihin.

184

1. On Herran lauma pieni vain.
Myös minä siinä paikan sain
ja siksi anon nöyrästi:
suo, Herra, kaikki vikani
anteeksi.

2. Niin usein sinut vihoitan,
vaan armoosi taas uskallan.
Se vaikea jos taito lie,
niin luoksesi taas uusi tie
lapsen vie.

3. Myös muista lasta maailman.
Hän orjuudesta kiusaajan
ei irti pääse yksinään,
ei avuttasi synneistään
heräämään.

4. Näin joukkoasi lisäten
vie sitä läpi vaarojen.
Jos joku tieltä eksyykin,
taluta kotiin takaisin
hänetkin.

5. Myös siunaa tielle päässeitä,
vain sinulla on elämä.
Jos onkin kulku hankalaa,
ken loppuun asti kiiruhtaa,
kruunun saa.

6. Kun halvimpana joukossa
myös minun sallit kulkea,
rukoile heikon puolesta,
niin jaksan Isän tahtoa
seurata.

7. Kun haavoitettuun käteesi
on kirjoitettu nimeni,
niin ystäväsi olla saan.
Ei Isä hylkää lapsiaan
milloinkaan.

185

1. Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on,
emme kauhistu vastustajaamme.
Viha vaikka on vastaamme sammumaton,
niin me turvaamme puolustajaamme.
Vaikka kaita on tie
ja se taistohon vie,
meille Jeesus on turva ja kilpi.
Siis me uskossa vaan
käymme taistelemaan.
Pyhä on tämä tie, pois jo vilppi.

2. Vihamies kuka oisi niin voimallinen,
että voittaa hän vois tämän Herran.
Sodassamme hän linna on turvallinen,
hän on voittanut saatanan kerran.
Jos me joudummekin
syvihin vesihin,
ratki keskelle kuoleman kauhun,
emme nääntyä voi,
hänen äänensä soi
läpi myrskyn ja helvetin pauhun.

3. Ota kuoleman vallan jo taitettu on
ja on riistetty helvetin voitto.
Elon ruhtinas Jeesus on voittamaton,
jo on koittanut autuuden koitto.
Hänen kunniataan,
hänen kirkkauttaan
me nyt kiittäen veisaelkaamme.
Meille voittonsa toi,
lunastuksensa soi,
hänen kauttansa autuuden saamme.

4. Meitä syntimme nousevat kauhistamaan,
vaan ne ei kadotuksehen saata.
Merehen jo hän heitti ne pohjattomaan,
hänen armonsa voisiko laata.
Meidät hurskahiksi,
pyhiks, puhtahiksi,
yhä saattavi hän verellänsä.
Kuka armahtajaan
tähän luottavi vaan,
hänen varjeltu on elämänsä.

5. Siis te, Jeesuksen ystävät armoitetut,
kaikki uskossa vaeltakaatte.
Luja toivonne olkoon, te ahdistetut,
vaikka kiusoja, vaivoja saatte.
Teillä auttaja on,
apu ahdinkohon
tätä tietänne kulkiessanne.
Hän on armollinen,
hän on uskollinen,
pysykää yhä Jeesuksessanne.

6. Kun me heikkoina Herralle huokaamme vaan,
Pyhä Henkensä auttavi meitä.
Uni meitä kun pyrkivi ahdistamaan,
meitä Herra ei nukkumaan heitä.
Kun me uuvumme niin,
ettei rukouksiin
eikä valvomahan ole voimaa,
hän on puolustaja,
esirukoilija,
eikä heikkoja, huonoja soimaa.

7. Isä tuonut on Poikansa maailmahan,
hälle suonut on oppineen kielen,
että lohdun hän viisas ois antamahan,
meille antaisi alttihin mielen.
Ja hän uupuville,
tiellä vaipuville
Pyhän Henkensä lahjaksi suopi.
Heitä uudistamaan,
heitä vahvistamaan
Pyhän armonsa, voimansa tuopi.

8. Tule, Jeesus, sä meitä nyt vahvistamaan,
tule, virvoita voimalla taivaan.
Sinun tietäsi auta sä vaeltamaan,
täällä tyytymään ristihin, vaivaan.
Tue uskoamme,
tue toivoamme,
pidä sielumme tallella aina.
Kuule huutoamme,
sinä Auttajamme,
kuvas kallis sä sieluumme paina.

186

1. Ilmoita, Herra, sun kunnias, voimas,
tulla jo sun valtakuntasi suo.
Johdata kansamme armosi tuntoon,
sun pyhä pelkosi mielihin luo.
Siunaustas me nyt pyydämme sulta,
anna sä meille sun Henkesi tulta.

2. Työs ala, Herra, ja päätä se itse,
vaivatut sielumme virvoittaen.
Hengelläs saata sä kaikille julki
sun valtakuntasi voimallinen.
Muista, oi Jeesus, ja armahda meitä,
ethän sä syntistä luotasi heitä.

3. Uskossa heikkoja, auta sä, Jeesus,
turvassa turvaton luonasi on,
taas olet antanut autuuden päivän,
sun sanas vielä on muuttumaton.
Hengelläs virvoita, Jeesus, sä meitä,
ansios vaatteella riisutut peitä.

4. Meitä kun polttavi auringon helle,
murhe ja kiusat kun ahdistavat,
vaivamme kaikki on tuttuja sulle,
sun sanas, armosi lohduttavat.
Kun vihamiehemme raivo on suurin,
lyödä ne kaikki sä voit perinjuurin.

5. Siionin muurit ei sortua saata,
kun peruskallio Jeesus on sen.
Rynnätä saavat nyt helvetin joukot,
sen apu Herra on voimallinen.
Vahvista, Herra, sä taistelijoita,
luopunehet sinä laumaasi voita.

187

1. Aivan autuaita me,
Hyvä Paimen, olla saamme,
laumassas jos pysymme.
Onnestamme riemuitkaamme.
Kun viet meidät laitumelle,
ahdista ei kylmyys, helle.

2. Siinain luota johda pois,
kuiva on sen laidun meille.
Siioniin kun päästä vois,
maille kukkaan puhjenneille.
Ruuan puuttumattomana
tarjoo siellä armon sana.

3. Ristin varjoon hoitele,
ettei helle polttaa saisi.
Vaipallasi peittele,
ettei talvi kohmettaisi.
Meidät, janoavat, juota
lähteestäsi, ristin luota.

4. Uupuneita lampaita,
kanna, Paimen, voimassasi.
Ruoki armon sanalla
pienimmätkin karitsasi.
Vihdoin saata suojaisille
taivaan ikilaitumille.

188

1. Jos niin kuin lapsi itkeä
ja ikävöidä voisin,
jos uskollinen ystävä
sinulle, Jeesus, oisin,
niin armolapsi iloinen
tuntisin olevani,
Jumalani,
ja ääni kiitoksen
kaikuisi sielussani.

2. Kun olet turva kestävin
ja lepo matkallani,
suo, että sinut pitäisin
alati omanani.
Päiväni ilman sinua
kuin varjon tielle luovat,
tuskaa tuovat,
vaan sanan valossa
ne lohdutuksen suovat.

3. Kun levokseni sinut saan,
tuot rauhan elämääni,
en muualta saa milloinkaan
lohtua ikävääni.
Siis tule, rakas Herrani,
ja anna rauha syvä,
enentyvä.
Vain sinun luonasi
on mieli aina hyvä.

4. Jos kiellät rakkautesi,
niin mistä avun saisin?
Taas menettäisin toivoni
ja kaiken kadottaisin.
Siis vedä minut kokonaan
elämään seurassasi
voitostasi
ja kilvoittelemaan
turvissa kuolemasi.

5. Jos armoasi virkaani
ja siunausta saisin,
niin lähimmäisten hyväksi
taas työni toimittaisin.
Kun sinulta saan neuvoja,
niin tulen viisaammaksi,
ahkeraksi,
elämän matkalla
sinulle kunniaksi.

6. Kun lähdön tullen hätäilen
ja pelkään kuolemaani,
suo minun, suuren syntisen,
turvata auttajaani.
Myös viime hengenvedossa
suo toivo sinuun panna,
armo anna,
kätesi voimalla
taivaaseen, kotiin, kanna.

189

1. Olen maan päällä muukalainen,
kotimaalleni matkaavainen.
Näen: ihmisten kiireinen vuo
yhä outoja kasvoja tuo
Baabelin virtain varsilla.

2. Pyhä Siion, on määräni siellä,
mutta vastukset suuret tiellä.
Niinpä katselen kahtaalle päin:
hyvin viihtyä saatankin näin
Baabelin virtain varsilla.

3. Miten tällainen päästä voisi,
Herran omaksi, niin kuin soisi,
kun on harhassa syntisen tie
ja se Herrasta pois yhä vie
Baabelin virtain varsilla?

4. Herran ystävät Baabelissa,
joiden toivo on Siionissa.
Moni kanssanne katsoa saa
ajan vaivan ja kuoleman taa
Baabelin virtain varsilla.

5. Voi jos niitäkin muistaisitte
ja ne Herralle kantaisitte,
joille taivas on tuntematon
sydän kun yhä suljettu on,
Baabelin virtain varsilla.

6. Herra, armahda, auta meitä
synnin teillä jo nääntyneitä.
Ota kuoleman laaksosta pois,
sävel että jo virtemme sois
Siionin virtain varsilla.

190

1. Suo, Jeesus, paras opettaja,
mun itseäni tuntea,
ja sulle, rakas Vapahtaja,
mun sydämeni avata,
ett' tilani mä tuntisin
ja sulta avun löytäisin.

2. Sun sanas kätke sydämeeni
ja tule sinne asumaan.
Oi Jeesus, paras paimeneni,
mua Henkes anna johtamaan
sun sanas valkeudessa
ja elämässä uudessa.

3. Kun kristityn on nimi mulla,
tee siksi minut todella,
suo tahtos tekijäks mun tulla,
sun nuhteitasi totella,
ja käydä tielläs taivaaseen,
elämään, iloon iäiseen.

4. Mua auta tielle parannuksen
jo täällä armonaikana,
suo, että Hengen uudistuksen
mä löydän, Jeesus, sinussa.
Suo autuaasti kuolla mun
ja voittaa kruunu luonas sun.

5. Sä kunniakses olet luonut
myös minut tänne maailmaan
ja kaikki tarpeet mulle suonut
tääll' aina asti kuolemaan.
Siis anna armos minulle,
ett' elän, kuolen sinulle.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi