Vanhat virret 171-180
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vanhat virret 171-180

171

1. Jos vain voisin valvoa
kiusauksissani,
muistaa Herran kuoloa,
karttaa himojani,
silloin omatuntoni
vartioisi mieltä,
enkä syrjään eksyisi
enää Herran tieltä.

2. Jos vain voisin valvoa
kilvoituksessani,
Vapahtajaan katsoa
Getsemanestani,
silloin voisin tyyntyä,
voittaa maiset huolet,
väistää viettelyksiä,
kestää pilkan nuolet.

3. Jos vain voisin valvoa
rukouksissani,
totuudessa armoa
pyytää Herraltani,
silloin voisin Hengessä
kiittää Jumalaani,
publikaanin vierellä
huutaa auttajaani.

4. Jos vain voisin valvoa
sanaa viljellessä,
tehdä Herran tahtoa
aina nöyryydessa,
saisin Hengen voimia,
uutta palavuutta
välttää väärää oppia,
ulkokullaisuutta.

5. Rukoilemaan, valvomaan
soisin oppivani,
Herran sanaan uskomaan
koko sielustani.
Jeesukseni, johdata
taisteluni voittoon.
Anna uutta toivoa
Herran päivän koittoon.

172

1. Kaikkivoipa Kuninkaani,
valtiaani,
taivaat hallitset ja maan.
Salatuimmat ajatukset,
aikomukset
vedät esiin piiloistaan.

2. Sinä suuret kuninkaatkin,
ruhtinaatkin
tottelemaan taivutat.
Ylpeät voit lyödä maahan,
lannistaahan
suusi sanat korskeat.

3. Viidakoissa, tiettömissä,
eksyksissä
koditon, kun harhailen,
sinä etsit, riennät vastaan,
niin kuin lastaan
Isä etsii kaivaten.

4. Turvaa et suo muuhun panna
etkä anna
minun muuta haluta,
yksin sinun haavoistasi
seurassasi
löydän levon, auttaja.

5. Armon työtä tajuamaan,
parantamaan
riittämätön järki on.
Kuljen sinun johdossasi.
Huostassasi
olkoon ohjat kohtalon.

6. Taivaan armon lämmittämä
mieli tämä
toivon löytää luonasi.
Saavun kodin kynnykselle
Jeesukselle
jätän syntikuormani.

7. Oikeutta puuttuu multa
pyytää sulta
lasten leipää,
Kuningas.
Rakas Herra,
suothan murun,
pidät surun
päivistäni, laupias.

173

1. Soi, virteni, kiitosta Herran.
Hän on hyvä, armollinen,
on kätensä laupias, voimallinen.
Ken armoonsa turvasi kerran,
on riemuiten muistava sen.

2. Hän, Herramme, kuoleman alta
on noussut ja voittanut sen.
Työn täytti hän puolesta syntisien.
On hänellä voima ja valta
ja kirkkaus ihmeellinen

3. Hän vaikka on näin pyhä, suuri,
ja valtias taivaan ja maan,
ei hylkää hän lastansa halvintakaan,
vaan suojansa antaa kuin muuri.
Näin hellintä hoitoa saan.

4. En pelkää siis vaarojen matkaa,
hän silloinkin kantaa ja vie,
kun polku on synkeä, kaita on tie.
Voin kanssansa taivalta jatkaa.
Hän vastakin auttava lie.

5. Kun matkalla Jaakobin lailla
yön ankaran painia saan
ja sielu on uupunut taistelemaan,
niin silti se, toivoa vailla,
on siunattu voittamanaan.

6. Soi, virteni, kiitosta Herran.
Hän aivan on ihmeellinen,
kun suurinta syntistä armahtaen
hän, laupias, lahjana kerran
suo rauhansa taivaallisen.

174

1. Miks nukut sä vaan?
Miks sielusi Herralta suljet?
Käy taistelemaan,
ah, kuoloa kohti sä kuljet.

2. Se on mieletön,
ken tuhlaapi ajan ja taivaan,
ja kuin järjetön
vain syöksyypi helvetin vaivaan.

3. Miks synneissäsi
sä elät niin suruttomasti?
Miks Jeesuksesi
sä unhotat loppuhun asti?

4. Sä viivytkö vaan
ja välttelet nuhdetta Herran,
vaikk' kutsumustaan
nyt kuulisit viimeisen kerran.

5. Et synneistäsi
saa kestävää riemua koskaan.
Ne langettavi
sun hirveän tuomion tuskaan.

6. Siis hylkää jo ties,
et leikiten taivasta voita
ja uus ota ies,
ettei sulle tuomio koita.

7. Käy nousemahan,
jos kuinkakin kurja sä oisit.
Luo Armahtajan
nyt vielä sä kääntyä voisit.

8. Ah Herrani mun,
et armoas, vaivojas säästä.
Siis ostamas sun
sä perkeleen pauloista päästä.-

9. Sun laupeutes
sä kirkasta piinasi tähden
ja autuutehes
mua auta, kun pois täältä lähden.

175

1. Nyt kristiveljet, sisaret
vaihdamme parhaat terveiset:
virtemme Jeesukselle soi,
hän meidät jälleen yhteen toi.

2. Jumala, tutkit sydämet
ja huomaat kaikki puutokset.
Me rukoilemme sinua:
lähetä Henkes taivaasta.

3. Nyt siunaa, Herra, puhujat.
Suo heille sanat sattuvat.
Meidät taas ohjaa kuulemaan,
sanaasi vastaan ottamaan.

4. Kun kuolon varjon laaksossa
on moni vailla toivoa,
kaikille armon viesti vie
ja näytä kilvoituksen tie.

5. Laajenna, Herra, joukkosi
ja johda nuoret seuraasi,
vahvista heitä kestämään
maailman vainot mielellään.

6. Te, heikot vasta-alkajat,
te lapset, Herran seuraajat,
rukoilkaa, että armosta
saisitte voimaa taivaasta.

7. Niin kerran luona Jeesuksen
veisaamme kaikki riemuiten,
kun, Jeesus, meidät varjelit
ja taivaaseesi johdatit.

176

1. Jeesus, sana elämän,
tule meidän keskellemme.
Soisit tules syttyvän,
sytytä siis sydämemme.
Anna voimaa sanastasi
ja sun läsnäolostasi.

2. Tiedät, mitä varten me
taaskin tänne kokoonnuimme.
Nälkään nääntyy sielumme,
jos et auta, Jeesuksemme.
Kun me sanaas viljelemme,
siin' on armolähtehemme.

3. Pyhää läsnäoloas
auta meitä muistamahan.
Kiitos, että tavaras
suot näin heikkoon astiahan.
Niinkuin soisit puhuvamme,
ohjaa meidän puheitamme.

4. Yksinkertaisesti myös
auta sanaas kuulemahan,
tunnustamaan suuret työs,
sinuun, Herra, uskomahan.
Ken ei tunne haavojasi,
ei hän ole seuraajasi.

5. Armos tulta sydämiin
anna virvoitukseksemme,
liitä sinuun lähemmin,
tule kalliiks sieluillemme,
sido yhteen sydämemme
yhdessä sua huutaaksemme.

6. Paina meitä paremmin
alas yksinkertaisuuteen,
tutustumaan syvemmin
sinun ristis salaisuuteen,
valos anna tutaksemme
turmelusta sydämemme.

7. Auta, ettei saatana
pääse meidän keskellemme,
enkeleittes joukolla
saarra meidän huonehemme.
Ristin lipun nostaissamme
varmaan kerran voiton saamme.

177

1. Sun sanas, Herra, kutsuu luokses meitä,
kun käymme täällä kadotuksen teitä
ja teemme turhaan työtä raskasta,
vaan emme pääse synnin kuormasta.

2. Sä lupaat hengellemme virvoituksen
ja sydämelle rauhan, lohdutuksen,
kun vaivattuina luokses tulemme
ja tunnustamme sulle tilamme.

3. Sun tahtos tiedän, kuulen varoitukses,
mua tarkoittavan tunnen kutsumukses,
nyt luokses, Herra, tulla tahtoisin,
kun tiesi vain mä oikein tuntisin.

4. Vaan miten sokeana nähdä voisi,
ja tiekö eksyneelle tuttu oisi?
Mitenkä rampa pääsis liikkumaan?
Mitenkä kuollut nousis haudastaan.

5. Sä sanot johtavasi tiellä taivaan
murheeseen, kärsimiseen, ristiin, vaivaan.
Sä hoidat kautta korven, kuoleman
sun kunniaasi kruunun voittajan.

6. Vaan minä, raukka, pelkään kuolemata,
ei minuss' ole ristin kantajata,
kipuja, vaivoja vain pakenen,
en taivu koskaan alle murheitten.

7. Ah ole, Jeesus, tienä eksyneelle,
virvoittajaksi tule väsyneelle
ja elämäksi mulle kuolleelle
ja totuudeksi valheen orjalle.

8. Voimallas ryöstä saalis saatanalta
ja sydämestä särje synnin valta.
Tee rakkahaksi mulle ristin tie,
sun armos tuntemiseen mun se vie.

178

1. Syntien paulasta irroita meidät,
joudu jo, Jeesus, ja voimasi tuo.
Heikot ja horjuvat helmaasi nosta,
johda ja kanna ne laumasi luo.
Siellä on meille
nälkiintyneille
kylliksi ruokaa, sen armosi suo.

2. Vie meidät niitylle viheriälle,
sanasi laidun on ihmeellinen.
Vie veden ääreen ja virvoita siellä
lähteestä armon ja laupeuden.
Luo ilomieli,
suo pyhä kieli
kiittäen veisata murheellisten.

3. Kosketa sanalla sydänten pohjaa,
saata ne armoa tarvitsemaan.
Herätä meidät ja Hengellä ohjaa
syntimme nöyrästi tunnustamaan.
Herättyämme
sydämestämme
taivuta sanaasi rakastamaan.

179

1. On laupeus sanomaton.
Hän, Jeesus, kun hoitanut on
niin meitä kuin muitakin uskoviaan
ja auttanut vaivoissa maan.
Hän lyö sekä tukee,
hän riisuu ja pukee
ja hetkeksi kadotessaan
vie köyhyyden teitä,
näin tyhjentää meitä,
vaan tyhjälle, köyhälle lahjoittaen
suo armonsa rikkauden.
Hän kasvonsa peittää
ja murheeseen heittää,
vaan antaa taas virvoituksen.

2. Jos hengessä köyhiksi saa
myös meidät hän näin alentaa,
niin kilvoituksemme ja kaipuumme tie
luo armonsa istuimen vie.
Ken kestää vain tiellä,
saa voimia siellä,
jos kuinkakin uupunut lie.
Niin syvät ja suuret
on synnillä juuret,
ne kasvavat versoja kiusausten
taas toivomme kukistaen,
vaan Vapahtajaamme
me rukoilla saamme
ja hän antaa pelastuksen.

3. Hän armossaan meidän myös suo
taas saapua toistemme luo,
ja Herramme kiitosta virsi nyt soi,
kun yhteen hän ystävät toi.
Jos väsyn ja näännyn,
luo ystävän käännyn,
hän hoitaa, kun jaksaa en voi.
Kun kuljemme tiellä,
on iloa siellä.
Ken Jeesuksen hyvyyttä kokea saa,
hän ystäviään rakastaa.
Näin palvellen muita
hän ahdistetuita
vie polkua kirkastuvaa.

4. Jos pilvinen joskus on sää
ja kilvoitus väsyttävää,
niin kaukaakin tulevat kehottajat,
he uskomme vahvistavat.
Näin Herramme johtaa,
hän siunaten kohtaa
myös kuormainsa uuvuttamat.
Siis, Jeesus, et meitä
pois luotasi heitä,
vaan talutat joukossa ystävien
näin kaikkia virvoittaen.
On keveä taakka,
kun tuloosi saakka
me yhdessä kannamme sen.

5. Se suuri myös kehotus on
ja laupeus sanomaton,
kun Jumala herätysarmonsa suo
ja uusia joukkoomme tuo.
Näin autuuden matkaa
saa yhdessä jatkaa
ja kiiruhtaa Herramme luo.
On autuas suku,
kun lastesi luku
näin kasvaa ja Herraansa liittyä saa.
On toivolla luvattu maa:
kun kestämme tiellä,
niin iäti siellä
me kiitämme Vapahtajaa

180

1. Ah saavu, Jeesus, seurahamme,
niin sydämemme rukoilee,
jo joutuu ehtoo matkallamme,
jo armon päivä alenee.
On eessä iäisyyden yö
ja viime sota, kuolon työ.

2. Ah saavu, Jeesus, seurahamme,
niin rakastamme, uskomme.
Suo rohkeutta sodassamme,
sinussa lepää toivomme.
Kun Jeesus seurassamme on,
on yökin päivä verraton.

3. Nyt lähestyypi ajan ilta,
siis ole, Jeesus, kanssamme.
Pois vierailta vie laitumilta
ja ole itse ruokamme,
kun maailma meit' ahdistaa
ja vaiva, nälkä rasittaa.

4. Vain siitä syttyy sydämemme,
kun saavut, Jeesus kallehin,
kirkastat armon riemuksemme.
Vaikk' sitten kasvos salaatkin,
niin ilo täyttää sydämen,
kun saimme tuta Jeesuksen.

5. Iloiten sitten kiiruhdamme
rientämään ystäväimme luo
ja siellä heille julistamme:
vieläkin Herra avun suo.
Me luulimme, on kuollut hän,
vaan näimme hänen elävän.

6. Ah riennä, Jeesus, avuksemme,
rakkaus muuten kylmenee.
Tee halulliseks sydämemme,
niin uskon voima selkenee
loistamaan rakkaudessa,
uudessa palavuudessa.

7. Kun olet, Jeesus, seurassamme,
suo armos meitä johdattaa,
niin että täällä toisiamme,
kuin tahdot, voimme rakastaa.
Ah Jeesus, ole turvamme,
niin alati sua kiitämme.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi