Vanhat virret 91-100
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vanhat virret 91-100

91

1. On kovasydämeni,
sen surren havaitsen.
Vaan, rakas Jeesukseni,
voit taivutella sen.
Sun ristinkuolemasi
ja sana lausumasi
luo uuden sydämen.

2. Ei rampa, sokeakaan
voi oikein vaeltaa,
ei tietä tasaistakaan
hän kuljetuksi saa.
Siis lähde oppaakseni
iäisyysmatkalleni,
laupias Herrani.

3. Sinulta parannuksen
nyt pyydän totisen
ja vahvan perustuksen
ja uuden sydämen.
Kuvasi kaltaiseksi
tee minut ihmiseksi.
Armoosi juurruta.

4. Elämän neste ohjaa
puun oksaan kuolleeseen.
Ja koske haudan pohjaa:
luut kuivat uudelleen
voit täyttää elämällä.
Sait voiton kärsimällä,
karkotit kuoleman.

92

1. Nyt suuren kurjuuteni
havaitset, Herrani.
Sovitus syntieni
on pyhä ristisi.
Itseni sulle soisin,
vaan toimin silti toisin:
ei sydän nöyrrykään.

2. Taistellut olen kyllä
ja jälleen langennut.
Ei voittoon asti yllä
heikko ja uupunut.
En jaksa parannusta-
Vain toistan rukousta:
oi Herra, armahda.

3. Sun rakkautes liekin
mä tunnen palavan.
On luokses avoin tiekin,
kuitenkin vastustan.
Kun usko, toivo puuttuu,
niin askel maahan juuttuu,
kilvoitus tyrehtyy.

4. Sen tähden, Jumalani,
tee minut saveksi.
Mua vaivaa, valajani,
ja muovaa muotoni.
Suo minun asuun uuteen:
kuvasi kaltaisuuteen,
uudesti syntyä.

5. Jumala, maan ja taivaan,
elämän antaja.
Et kadotuksen vaivaan
lastasi hukuta.
Suot turvan Kristuksessa
ja matkan loppuessa
talutat taivaaseen.

93

1. Armahda, Herra! Langennutta ohjaa
tarkkaamaan kurjan sydämensä pohjaa.
Suo minun olla aivan avoin nyt
nuhdetta kuuntelemaan tyyntynyt.

2. Sen tiedän, ettet nuku, Paimeneni,
vaan armossasi hoivaat askeleni.
Kuitenkin lähden aina uudestaan
vieraita paimenia seuraamaan.

3. On armosi ja hyvyytesi suuri,
ja turvapaikkani on ristin juuri,
ja kuitenkin, näin uskottoman tie
luotasi kauas toistuvasti vie.

4. Ei lapsi koske tulta uudellensa,
jos kärventyy hän vuoksi tuhmuutensa,
vaan minä raukka liekkiin lankean,
kun synnin viettelystä noudatan.

5. Haluan tulla yksinkertaiseksi,
janoavaksi, lapsenmieliseksi,
vaan liian heikko olen sotimaan,
kun vihollinen ampuu nuoliaan.

6. Nyt pyydän, Herra, että armahtaisit
ja vastarinnastani voiton saisit.
Tee minut uskovaksi vihdoinkin,
niin että armossasi pysyisin.

7. Tällainen olen, Herra. Auta tästä
mielestä sinne tänne häilyvästä.
Suo, että täyden uudistuksen saan.
Tee omaksesi minut kokonaan.

8. Saanenko nähdä päivän toivomani,
jolloinka tunnen rauhan rinnassani,
en enää estele, kun armahdat
ja Pyhän Hengen minuun vuodatat.

94

1. Salattu Herra, valtakunnassasi
ei kuolevainen kestä valoasi.
On aivan suuri pimeyteni,
kun peität kasvosi ja valon varjoot,
ja tuntemuksesikin, jonka tarjoot,
on salattu.

2. Salattu tarkoitus on Jumalalla.
Hän lapsiansa johtaa armon alla
täyttäen suurta armopäätöstään.
Aivoitus, jolla Poikansa hän antoi
ja armohelmastansa avun kantoi,
on salattu.

3. Salattu turva, jolla Jumalamme
virvoittaa murheellista sieluamme.
Näin kuuluu armon ilosanoma:
elämän lahjat Jeesus meille kantaa,
anteeksi salaisetkin synnit antaa.
Salattu se.

4. Salattu elämä, kun Herra johtaa
ja armossansa ihmissielun kohtaa.
Salattu sisällinen kristitty.
Maailma vain ei tunne armon lasta,
kun sille uusi luonto Jumalasta
on salattu.

5. Salattu kallio, se myrskyt kestää
ja rakennuksen sortumasta estää.
Salattu, luja toivon ankkuri.
Valkeus, joka armon tielle koittaa,
perintö, jonka armon lapsi voittaa,
on salattu.

95

1. Valitan murheissani,
kun ovat syntini
raskaana kuormanani
ja, Herra, vihasi
synteini tähden
nyt luottaa kauhistuksen
ankaran rangaistuksen.
Oi, Herra, armahda.

2. Jumala, edessäsi
tunnustan nöyrästi:
suurilla synneilläni
ansaitsen vihasi.
On povessani
vain pahat aikomukset,
herjaavat ajatukset,
turmelus pohjaton.

3. Pelasta, Herra, minut
ja päästä kahleista.
Kun auttajaksi sinut
saan, armon Jumala,
siipeisi alla
on turva vahva aivan.
Parannat synnin vaivan,
pois torjut kiusaajan.

4. Sanaasi tahdon luottaa,
muu kaikki katoaa.
Se lohdutuksen tuottaa,
kun murhe ahdistaa.
Iäisen rauhan
minulle, Herra, annat,
kun taivaan iloon kannat
luonasi olemaan.

96

1. Voi, mihin, raukka, juoksisin
ja mistä avun saisin?
Maan ääriin vaikka kulkisin,
mä turhaan vaeltaisin,
kun armonajan kallihin
mä surutonna tuhlasin
ja rikoin mieltäs vastaan.

2. Ah, Herra kärsivällinen,
sun etees täytyy tulla,
vaikk' olen suuri syntinen,
tunnolla tuomitulla.
Ei kukaan silloin kestäisi,
jos mukaan oikeutesi
sä löisit kuivaa kortta.

3. Ah, sammuu uskonlamppuni,
jos sen et hoida tulta,
ja yöhön vaipuu sieluni,
jos en saa voimaa sulta.
Sä anna sanas valoksi
ja Pyhä Henkes oppaaksi,
mä niitä ikävöitsen.

4. Kun janoon, ole lähteenä,
nälkäisen ruokkijana.
Kun synnin korpeen eksyn mä,
niin ole paimenena.
Sä ole oksan runkona
ja ramparaukan sauvana,
lain tuomiosta päästä.

5. Ah, sydämelle kylmälle
sä ole aurinkona,
valona pimitetylle
ja vangin auttajana.
Mua kuollutta sä virvoita,
mua voimatonta vahvista
ja holhoo turvatonta.

97

1. Salli, Jeesus, että saisin
vilpittömän sydämen,
kasvoilleni lankeaisin
ääreen armoistuimen.
Pyhän Hengen voimalla
sisintäni kosketa.

2. Tiedän, että ruokit sinä,
hyvä Paimen, laumasi.
Mutta usein eksyn minä
aavikolle luotasi.
Synnin laihan laitumen
tyhmyyttäni valitsen.

3. Armosi on kestäväinen:
ethän hylkää milloinkaan.
Mutta minä, itsepäinen,
torjun sinut, laupiaan.
Häilyväinen mieli on,
hidas, rukoilematon.

4. Henki voiman, lohdutuksen,
neuvo rukouksen tie.
Armoon ylösnousemuksen
minut uudista ja vie.
Vaienna jo valitus.
Voimaan vaihda heikkous.

98

1. Pitääkö olla ruuatta
nälkäisen vaeltajan
ja janoavan juomatta,
vaipua vajoavan?
Täytyykö sydämeni näin
kuin vangin vaivaa kantaa?
Katsahda, Herra, tänne päin,
voit auttaa, turvan antaa.

2. Tiedäthän, miten toivoton
on mieli suruisella
ja miten työläs olla on
näin heikkouskoisella.
Sen näkevät sun silmäsi,
ja tiedät, mikä kaipuu
on rinnassani alati,
kun toivon säde haipuu.

3. Vapahda tästä hädästä
ja auta, Jumalani.
Suo muru taivaan leivästä
ja ruoki sieluani.
Elämän veden pisara
vuodata huulilleni,
ja armollasi paranna
tuskainen sydämeni.

4. Näin täytä tyhjä sieluni
jo tuntemisellasi,
ja raskas epäuskoni
pois nosta voimallasi.
Suo Pyhän Hengen johdattaa
mua eteen Vapahtajan.
Suo hänen luonaan unhottaa
vaivansa vaeltajan.

5. Rakastamaan ja uskomaan
sytytä sydämeni
ja viinitarhas vihantaan
johdata askeleni.
Suo, että rakkauttasi
suon kaikille ja aina.
Ikeesi alla, Herrani
ei päivän kuorma paina.

99

1. Mun sydämeni temppelin
mä avaan, Jeesus, sulle.
Sanallas, esimerkilläs
käy opettajaks mulle.
Oi, Jeesus, ristis muotoa
minulle kirkastuta,
ja anna Henkes armoa
ja kuolos voimaa tuta.

2. Opetuslasna kouluusi
sun sanas kuuloon pyydän.
Suo mulle tosi hartaus,
Marian anna sydän,
ett' hyvän osan valitsen
ja istun jalkais juureen
ja harjoitukseen panen sen,
min sinun suustas kuulen.

3. Sokea tässä halajaa
sinulta valistusta.
Ah, aukaise mun silmäni,
suo mulle johdatusta.
Sun Henkes valo sytytä,
suo sanas kynttiläksi,
sun tahtos mulle selitä,
tee minut näkeväksi.

4. Täss' arka anoo armoas,
pelkuri ystävyyttäs.
Tee laupeus nyt minulle,
osoita lempeyttäs.
Syntinen vastaan syntiä
täss' etsii lääkitystä,
kylmentynyt ja penseä
anoopi virkistystä.

5. Sä, parantaja sairasten,
mä, sairas, jaloissasi
apua vailla rukoilen:
tee terveeks sanallasi
Mua köyhää saata rikkaaksi,
kun sinuun toivon käännän.
Tee sinussa mua viisaaksi,
kun sinun etees riennän.

6. Mä olen heikko sotamies,
tee sotaan rohkeaksi.
Mä väsynyt oon matkamies,
tee lepoos taipuvaksi.
Ah, ota kyyhky turvahas,
arkissas anna sija
ja syntiselle haavoissas
suo vapaakaupunkia.

7. Mua vieraaks vaadi pöytääsi
suurissa pidoissasi
ja lahjaks anna viinisi,
ravitse mannallasi.
Lammastas tässä totuta
sun ääntäs kuulemahan.
Opetuslastas taivuta
askeltas seuraamahan.

8. Mä lähdin niin kuin kauppias
päärlyä etsimähän.
Sä, Jeesus, olet päärly se.
Sua auta löytämähän.
Mua kaikki auta myymään pois
vain sinut voittaakseni,
niin aarteillesi tulla vois
kätköksi sydämeni.

9. Sua muukalainen päällä maan
halajaa veljeksensä,
seurakseen, ystäväksensä,
ja sanaas evääksensä,
sun korkeuttas katokseen,
suojakseen enkeleitäs,
riemua taivaan ilokseen
ja työkseen ylistystäs.

100

1. Ah armon Herra suloinen,
mun kuule huutoani,
kun lankeen kasvois etehen
ja puhun puutteistani.
Mun hätäni
sydäntäni
ahdistaa nöyrtymähän,
armoas kerjäämähän.

2. Mä olen huono kulkija,
on matka vaarallinen,
mun tilani on surkea
ja sydän vilpillinen.
Sokeana
mä kulkea
en osaa avuttasi,
vaan eksyn polultasi.

3. Sun Pyhä Henkes paljasti
mun pahan sydämeni
ja näytti turmelukseni,
löi maahan pyhyyteni.
Nyt paheksun
ja kauhistun
entistä elämääni
ja pahaa sydäntäni.

4. On määrätön mun velkani,
sit' en voi koskaan maksaa.
Vanhurskas on sun vihasi,
ken sitä kantaa jaksaa ?
En sovittaa,
en parantaa
voi yhtään synneistäni,
en muuttaa sydäntäni.

5. Näin olen, raukka, kuunnellut
sokeaa järkeäni,
turhissa töissä vaivannut
uuvuksiin itseäni,
nyt surren sen
mä havaitsen,
ett' olen eksyksissä,
en oikein tiedä, missä.

6. Sun edessäs, oi Jumala,
nyt seison alastonna,
näin huonona ja kurjana
ja sydän rauhatonna.
Mä neuvoihin
ain omihin
vain turvaan mielessäni
ja salaan köyhyyttäni.

7. En osaa oikein rukoilla,
kun väsymys mun voittaa,
vaan saanhan vielä huokailla:
suo, Herra, armos koittaa.
Sä turvahas
sun helmahas
mun pakohon suo päästä.
Mua tuomiosta säästä.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.2018
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi