Kolumni 1/12
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rauha, vuoropuhelu ja Siionin virret

Kuva: Artturi Kivineva

Paljon luetussa matkakirjassaan Italian taidekaupunkeja (Helsinki 1925) Onni Okkonen maalaa sanoillaan taidokkaasti lukijan silmien eteen kuvan keski italialaisesta Assisin kaupungista, joka uinuu jyhkeän, yli kilometrin korkeuteen kohoavan Subasio-vuoren satulamaisessa notkelmassa. Kivutessaan alhaalta Spoleton laaksosta Subasion rinnettä ylös kahdeksansadan metrin korkeuteen pyhiinvaeltaja saapuu keskiaikaiseen fransiskaaniseen vetäytymiskeskukseen. Samalla tavalla kuin pääskyset liimaavat saviset pesänsä talojen seinä- ja räystäslautojen haarukkaan, vastaavalla tavalla tämä retriittikeskus on muurattu kiinni Subasio-vuoren jylhiin kallioseinämiin. Etäältä katsottuna vaikuttaa siltä kuin se leijuisi ilmassa, maan ja taivaan välissä.

Käydessään itse keskuksen sisään, vaeltaja kulkee pyörökaaren muotoisen portin läpi. Hänet toivottaa tervetulleeksi portin yläkamanaan kaiverrettu latinalainen lause, joka kuuluu näin: UBI DEUS, IBI PAX (suom. ”missä Jumala, siellä rauha”).

MISSÄ JUMALA, SIELLÄ RAUHA. Herännäisyyden itseymmärryksen näkökulmasta arvioiden ei ole suinkaan yhdentekevää pysähtyä näinä levottomina aikoina miettimään sitä, mistä Aadamin lapset leponsa löytävät. Rauha ei ole mikään utopia, eikä ihmisen olemassaolon ehdoista irrotettu abstraktio. Sitä vastoin rauhassa on kysymys kahden osapuolen välisestä suhteesta. Koska tarkastelemme rauhaa uskonnollisena, emmekä poliittisena kysymyksenä, on selvää että nämä kaksi osapuolta ovat Jumala ja ihminen.

Juutalainen Martin Buber (1878–1965) on viime vuosisadan teologeista se, joka on voimallisimmin puhunut ja kirjoittanut Jumalan ja ihmisen välisestä dialogisesta suhteesta. Ihminen on dialoginen olento, mutta jos ihmisen käymä niin ulkonainen kuin sisäinenkin vuoropuhelu kaventuu pelkästään minän ja esinemaailman väliseksi, hän on suuressa vaarassa menettää kosketuksen omaan ihmisyyteensä. Nykyajan esine- ja tavarakeskeisessä elämäntavassa mainittua vaaraa ei kannata väheksyä: miten paljon helpompaa onkaan puhua siitä, ”mitä mikin maksaa”, kuin antautua persoonalliseen vuorovaikutukseen toisen kanssa.

Minun ja minua vastapäätä olevan esinemaailman ohella elämääni jäsentää ravitsevampi ja perustavampi minän ja sinän välinen vuoropuhelu. Mitä voimallisemmin tämä persoonallinen minän ja sinän välinen suhde toimii ja elävöittää elämääni, sitä rikkaampaa ja täyteläisempää elämää minä Buberin mukaan elän. Ihminen joutuu kuitenkin elämässään kasvotusten myös sellaisten perimmäisten kysymysten kanssa, joiden edessä nämä pienellä kirjaimella kirjoitetut ”sinät” eivät pysty häntä lohduttamaan eivätkä pelastamaan. Siihen pystyy ainoastaan isolla kirjaimella kirjoitettu ”Sinä”. Jumala on Buberin mukaan ”ikuinen Sinä”, joka on aina ja ehdoitta valmis antautumaan vuoropuheluun luomansa ihmisen kanssa. Psalttarin sataviisikymmentä psalmia tarjoavat tästä ikuisen Sinän uskollisuudesta, ihmisrakkaudesta ja armollisuudesta vakuuttavan käsityksen.

Siionin virret ovat avointa ja luottamuksellista ihmissielun ja Jumalan, morsiamen ja Yljän, minän ja ikuisen Sinän välistä vuoropuhelua. Rauhoittuessamme veisaamaan niitä, meidän pitää alituisesti pitää tämä mielessä.

Pauli Annala

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi