Pääkirjoitus 2/12
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Herännäisyys yhdistysten luvatussa maassa

Kuva: Artturi Kivineva

Järjestäytymisen aalto pyyhkäisi yli maamme 1800-ja 1900- luvun taitteessa. Monet poliittiset ja yhteiskunnalliset liikkeet vakiintuivat, myös kirkollisella kentällä järjestäydyttiin. Suomen kirkon Sisälähetysseuran perustaminen vuonna 1905, katsottiin rohkaisseen heränneitä harkitsemaan vakavammin oman työjärjestönsä perustamisen. Yleisen järjestäytymisen aallon ensimmäiset vaikutukset näkyivät herännäisyydessä julkaisuja kustannustoimintana, kun Hengellinen Kuukauslehti aloitti ilmestymisen ja kustannusyhtiö Herättäjän toiminta käynnistyi 1800-luvun lopulla. Aika oli kypsä Herättäjä-Yhdistyksen perustamiselle helmikuussa 1912.

Wilhelmi Malmivaara laati perustettavalle yhdistykselle viiden kohdan toimintaohjelman. Keskeiset kohdat olivat herännäisyyden elämän ulkoisten muotojen vaaliminen, heränneiden kotien tukeminen lasten kasvatustyössä, lähetystyön harrastuksen lisääminen, siirtolaishuollon tekeminen ja varsinaisen sisälähetystyön tekeminen. Tätä ohjelmaa eri muodoissaan Herättäjä-Yhdistys on toteuttanut 100 vuoden aikana. Siinä ihmisiä seuraliikkeeksi yhdistävänä tärkeimpänä siteenä ovat monien mielestä olleet Siionin virret.

Herättäjä-Yhdistyksen sadan vuoden historiaan piirtyy monia merkittäviä vaiheita. Herännäisopistojen perustamisen tukemisen myötä niiden vaikutuksesta kasvoi aikoinaan seuraliikkeen vastuunkantajien sukupolvi. Heränneiden ylioppilaskoti on osaltaan kasvattanut kirkkoon ja seuraliikkeeseen herännäispappeja 1920-luvun lopulta lähtien. Paikallisosastojen perustaminen seurakuntiin 1950-luvulla jäntevöitti seurojen järjestämistä, niinpä alueiden toimintaa varten alettiin valjastaa työhön pappeja ja maallikoita. Aholansaaren kehittäminen Ukko-Paavon hengellisen perinnön vaalimisen paikaksi 1960-luvulta alkaen ja yhdistyksen oman nuorisotyön käynnistäminen 1970-luvulla ovat vaikuttaneet moniin. Lähetystyön rinnalle roihahti 1980-luvun lopulla eloon sodan jälkeen pienellä liekillä palanut heimotyö ja yhteydet sukulaiskansoihin Venäjällä ja Virossa. Vuosikymmenten aikana julkaistujen kirjojen ja äänitteiden vaikutus on huomattava.

Entäpä tulevaisuus? Suomalaista yhdistystoimintaa selvittäneet tutkimukset kertovat maamme olevan edelleen yhdistysten luvattu maa Euroopassa. Suomalaisille yhdistyksille yhteinen piirre on jäsenistön keski-iän nousu vuosi vuodelta. Jos vielä 1950- tai 1960- luvuilla syntyneillä on ollut luontevaa liittyä ja osallistua yhdistysten toimintaan, niin sitä se ei enää ole nuoremmalla polvella. Sitoutumista vierastetaan, mutta satunnainen osallistuminen innostaa enemmän. Tämä muutos haastaa kirkon sisällä vaikuttavia yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä tarkastelemaan uudestaan toimintatapojaan ja tavoitteitaan. Tämä haaste koskee myös herännäisyyttä ja sen sata vuotta vanhaa ”työjärjestöä” Herättäjä Yhdistystä.

Simo Juntunen

Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi